„Перфектните“ ябълки бъкат от токсични химикали

Едри, много красиви, лъскави, с правилна форма, с ярък цвят и дълготрайни – ябълките, които се произвеждат в индустриални количества, лесно ни примамват, но много от тях съдържат мощен коктейл от отрови. 38% от почвите в ябълковите градини съдържат боскалид – популярен вид фунгицид. Има го и в 40% от водите, с които се поливат ябълковите дръвчета.

apple-5880_1280

78% от почвите и и 72% от водите съдържат остатъци от най-малко един вид пестицид. Седем от тези пестициди понастоящем не са одобрени на ниво ЕС, но могат да бъдат използвани, ако са налице извънредни разрешения на държави-членки.

Данните са от проучване на „Грийнпийс“, проведено с цел откриване на остатъци от пестициди в индустриалното отглеждане на ябълки. Статистиката се базира на цялостен анализ на 36 водни и 49 почвени проби, събрани от конвенционално отглеждани ябълкови градини в дванадесет европейски страни през април 2015 г. Направен е анализ за остатъчни вещества от пестициди. Пробите представляват „моментна снимка“ на ситуацията в началото на периода на цъфтеж. Резултатите показват комплексна съвкупност от пестициди, които могат да бъдат открити в почвите и водите на ябълкови градини в Европа.

apple-blossom-116409_1280

Общо 13 различни вида химикали са открити в една от пробите.

2/3 от пробите от вода и почва съдържат остатъци от пестициди.

70% от идентифицираните пестициди са с много висока цялостна токсичност при хора или при диви животни.

Открити са общо 53 различни пестицида, като 78% от почвените проби и 72% от водните проби съдържат остатъци от най-малко един от тези пестициди.

Най-често намерените пестициди в почвата са фунгицидът боскалид (38% от пробите) с концентрации до 3.6 мг/кг, ДДТ (26% от пробите) с до 0.4 мг/кг, и хлорпирифос-етил с до 0.26 мг/кг. Най-изобилните пестициди във водата са също боскалид (40%, до 23 ?g/l) и хлорантранилипрол (40%, до 2 ?g/l).

apple-tree-360083_1280

Най-големият брой пестициди в почвата са открити в Италия (18 пестицида от 3 проби), след това в Белгия (15 пестицида от 3 проби) и във Франция (13 пестицида от 6 проби).

По отношение на водните проби, най-големите бройки са открити в Полша (13 пестицида от 3 проби), следвани от Словакия (12 пестицида от 3 проби) и Италия (10 пестицида от 2 проби).

От 38-те пестицида, открити в пробите от вода, 8 са с много висока токсичност към водни организми. Един от пестицидите, открит в пробите от почва, има много висока токсичност към земни червеи; 8 от пестицидите, намерени във всички проби, имат много висока токсичност към пчели.

Пет проби надвишават средните стандарти за качество на околната среда за водни замърсители с висок приоритет от Рамковата директива за водите на ЕС, а две от тях дори надвишават  максималния стандарт (хлорпирифос-етил от Италия).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*