ЕС е на път да постигне ВЕИ целите си за 2020 г.

renewables_1

Европейската комисия публикува доклад за напредъка по отношение на целите за 2020 г. във връзка с енергията от възобновяеми източници. Документът показва, че ЕС е на път да постигне целта си за 20% дял на възобновяемата енергия в потреблението.

По предварителни данни делът на източниците на възобновяема енергия в брутното крайно потребление на енергия през 2014 г. е 15,4%.

Огромното мнозинство страни членки бележат значителен напредък: очаква се 25 страни членки да постигнат собствените си цели за 2013-2014 г.

Тези резултати са публикувани в доклада на Европейската комисия от 2015 г. за напредъка по отношение на достигането на обвързващата цел на ЕС за 20% дял на енергията от възобновяеми източници, целта за 10% възобновяема енергия в транспорта и задължителните национални цели до 2020 г.

Прогнозният дял на възобновяемата енергия в транспорта е 5,7% за 2014 г. С такъв напредът постигането на целта от 10% до 2020 г. е предизвикателство, но остава възможно, заключава ЕС.

Очаква се 25 страни членки да постигнат националните си цели в областта на възобновяемата енергия за 2013-2014 г. 26 страни от ЕС достигнаха целите си за 2011—2012 г. Тъй като през следващите години междинните цели ще станат по-амбициозни, може да се наложи някои страни членки да положат повече усилия, за да не изостават от другите, което включва и възможността да се използват механизми за сътрудничество с други страни от ЕС.

Великобритания, Нидерландия и Люксембург изостават от отстаналите страни в ЕС. При тях делът на ВЕИ е съответно 4,2%, 4,5% и 3,1%. Освен тях и Франция, Малта, Белгия и испания ще трябва да се постараят повече за постигане на целите си, въпреки че междинните им цели са постигнати.

Страните-отличници са Швеция – 51,1% дял на ВЕИ, Латвия – 37,1%, Финландия – 36,8%, Австрия – 32,6%.

В България делът на ВЕИ е изчислен на 19%, с което страната надминава заложената цел за 2020 г., което е 16%.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*