Санкции до 5000 лв. за кметове при неизпълнение на програмите за по-чист въздух

Правителството ще предложи на Народното събрание поправки в Закона за чистотата на атмосферния въздух.

Кмет на община, който не разработи общинска програма за по-чист въздух в определения срок, ще е до 5000 лв.

cumulus-499176_1280

На кмет на община или длъжностно лице, което не изпълни указанията на министъра на околната среда и водите при разработване на програмите ще бъде налагана глоба до 4000 лв.

При неизпълнение на задълженията по организиране изпълнението на мерките в общинските програми или оперативните планове глобата ще е до 5000 лв.

Със законопроекта се създава правна възможност за прилагане на допълнителни мерки от страна на местните власти за намаляване на замърсяването на въздуха.

Със законопроекта се транспонират част от изискванията на европейската директива за съдържанието на сяра в корабните горива. Осигурява се също прилагането на изискванията на европейския регламент за флуорсъдържащите парникови газове. Актуализират се и се прецизират терминологията и разпоредбите по отношение на емисиите от неподвижни източници и се отменят неактуални разпоредби.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*