Еколози: депозитите за опаковки ще подобрят рециклирането в България

Системата за депозити за популярните опаковки би довела до повишаване на нивата на разделно събиране на отпадъците от опаковки и до увеличаване на рециклирането им. При този подход вместо да се разполагат цветни койтейнери по улиците, се въвежда такса за всяка опаковка – пластмасова бутилка, стъклено шише, картонена кутия и др. При връщането на опаковката в търговски обект потребителят получава обратно сумата.

bottles-691202_1280

Депозитната система е ясна, ефективна, справедлива, заявиха от еко-сдружението „За Земята“ по повод идеята. Ето какво гласи тяхното становище:

1. Депозитната система е ясна и лесна за използване.

Потребителите могат да разберат смисъла на депозита за 10 секунди, за разлика от цветните улични контейнери за разделно събиране. За десетте години от въвеждането на разделното събиране в България нито различните ОООО, нито местните и централните власти успяха да убедят и научат гражданите да разделят отпадъците си. Въвеждането на депозит ще създаде още един начин за участие в разделното събиране и най-после ще даде пряк стимул на потребителите да допринасят за рециклирането.

2. Депозитите водят до повече рециклиране

В настоящата система за разделно събиране цветните контейнери привличат средно около 15% рециклируеми отпадъци и на практика разлика между съдържанието на смесените и разделните кофи няма. Смесването на материалите намалява качеството и пазарната им цена. Чрез депозитните системи се повишава не само количеството на общото рециклиране с около 30%, но и качеството на рециклираните материали. Системата осигурява до 95% висококачествено рециклиране на така събраните опаковки. Това от своя страна води до по-ефективна икономика и открива нови зелени работни места на местно ниво.

3. Депозитите са справедливи

При опаковките с депозит вероятността да бъдат изхвърлени извън определените места е 10 пъти по-малка, отколкото при останалите опаковки, а общото ниво на нерегламентирано замърсяване пада с 30%. Поради неефективното разделно събиране голяма част от потенциално рециклируемите материали днес отиват за обезвреждане чрез заравяне в сметища, депа и чрез изгаряне в циментови заводи. Това представлява загуба за икономиката и растящ разход за местните данъкоплатци, които покриват цената за разхищаването на тези потенциални вторични суровини чрез такса „Битови отпадъци“.

4. Стимул за по-екологични опаковки

Чрез депозита производителите поемат своята отговорност за опаковките, които произвеждат в много по-пълна степен, отколкото чрез цветните контейнери. Което следва да води към постепенното въвеждане на по-добри, по-трайни опаковки, годни за повторна употреба, рециклиране или компостиране.

5. Обхватът на депозитните системи постоянно нараства.

Депозитни системи действат в над 40 региона и държави по света, от които 10 са в Европа. Литва въвежда депозитна система от 2016 г., а на път са още 3 региона в Европа: Шотландия (Обединеното кралство), Каталуния (Испания) и Фландрия (Белгия). До момента нито една от тези държави и региони не се е отказала от депозитната система, а все повече нови региони я въвеждат.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*