6 насоки определят Бургас като добър пример за устойчива градска мобилност

Бургас грейна като като добър пример за устойчива градска мобилност за Европа по време на кръглата маса „Европейски политики за устойчива градска мобилност“, която се проведе на 1 юли в сградата на Европейския парламент в Брюксел.

Burgas-from-Space

„Като един от успешните български градове, Бургас би искал да даде своя принос в изключително актуалния към този момент дебат за ролята на градовете в бъдещото развитие на Европейската общност и да представи своя модел за устойчива градска мобилност, който е част от общностната политика за утвърждаване качествено нова градска среда“, каза Андрей Ковачев – Член на Председателството на Европейския Парламен.

Шест са основните направления, които проправят пътя на морския ни град към устойчивата радска мобилност, подчерта кметът Димитър Николов. Градската управа следва ясно начертаната посока за управление на градската мобилност:

  • намаляване на трафика;
  • изграждане на буферни зони за паркиране;
  • разширяване на пешеходните зони;
  • извеждане на транзитния трафик по околовръстните пътища;
  • реализиране на интермодална връзка между автобусен, железопътен и морски терминал;
  • интеграция на морския транспорт и др.

253 милиона евро по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. са инвестирани в проекти за интегриран градски транспорт в седем български града, отбеляза Деница Николова – зам. министър на регионалното развитие. Това са: Бургас, София, Варна, Плевен, Пловдив, Стара Загора и Русе. През новия програмен период 2014 – 2020 г. над 9 % от бюджета на ОП „Региони в растеж“ са предвидени за инвестиции в градския транспорт в 39 големи и средни градове. 144 млн. евро ще бъдат вложени в цялостното териториално и пространствено развитие на градовете.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*