Столичани ще плащат със здравето си, ако Топлофикация гори боклуците на града

Столичани ще плащат със здравето си за решението на Столична община и Топлофикация София да изгарят отпадъците на града в ТЕЦ-София, предупредиха еколозите от „За Земята“. Подобен ход ще представлява опасно и скъпо разхищение на енергия, суровини и обществени средства. Дали това ще се случи – ще се решава днес на последното обществено обсъждане на проекта в зала 5 на Столична община на ул. Московска 33 – отворено за всички, желаещи да участват.

smoke-226606_1280

Използването на изходящите отпадъци от новия завод за механично и биологично третиране на отпадъци като алтернативно гориво в ТЕЦ е нецелесъобразно решение както на проблемите на общинското предприятие Топлофикация, така и на предизвикателствата пред управлението на отпадъците на София. Причините:

 • всеки ден ще се образуват 25 тона силно токсични пепели, които трябва да се обезвреждат в специални депа за опасни отпадъци, отдалечени на стотици километри;
 • чрез изгаряне ще се унищожават 180 000 тона годишно ценни суровини (пластмаси, хартия, картон, текстил, дървесина, биоотпадъци), които биха могли да се рециклират;
 • 36 хиляди тона шлака годишно ще пълнят депата за отпадъци на София;
 • в условията на силно замърсения въздух в София ще се отделят нови количества опасни ракообразуващи замърсители: фини прахови частици (12,8 тона / година), диоксини (0,13 гр/г), тежки метали (0,7 тона/г – кадмий, олово, живак и др.), азотни оксиди (256 тона/г) и коктейл от органични химикали, които вредят на имунната система и причиняват преждевременна смърт от ракови, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови и белодробни заболявания;
 • ще се добавят 650 хиляди километра годишно допълнителен трафик на камиони в и извън града за превоз на горивото от отпадъци до ТЕЦ-а и на шлаката и опасните отпадъци от изгарянето до отдалечени депа;
 • ще спре напредъкът на рециклирането, поради конкуренция за суровините;
 • ще се унищожават материали, които имат огромен енергоспестяващ потенциал, ако бъдат рециклирани, за да заменят едва 10% от сега използвания природен газ;
 • ще затрудни постигането на задълженията на България за рециклиране и ефективно използване на ресурсите, което може да доведе до нови наказателни процедури и глоби за страната ни.

Заедно с еколозите от „За Земята“ призоваваме Столична община, вместо този скъп и опасен проект, да предприеме бързи и решителни стъпки за справяне с отпадъците, които избягват здравните рискове и са много по-евтини. Такива са:

 • промяна на базата за изчисление на такса „Битови отпадъци“, така че да отразява поведението на позлвателите и да таксува количеството смесени битови отпадъци, изхвърлените от тях;
 • постепенно премахване на анонимните улични контейнери и преминаване към индивидуални контейнери за разделно събиране на биоотпадъци.
 • широкомащабни и постоянни образователни кампании, които да информират жителите на града как, къде и какво трябва да разделат и предават – опасни битови отпадъци, едрогабаритни отпадъци, кухненски биоотпадъци, строителни отпадъци и др.

1 коментар

 1. Междувременно Швеция успешно рециклира и изгаря 100% от своя боклук и даже си внася, защото не и достига собствения.

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*