България е заплашена от наказателна процедура на ЕК заради малките ВЕЦ

Блато насред Искъра: МВЕЦ Прокопаник преди Своге.

Европейската комисия може да открие наказателна процедура срещу България заради липсата на контрол върху малките водноелектрически централи. Природозащитни организации, както и клубове на риболовци и любители на водните спортове, внесоха две жалби до комисията, съдържащи примери за пресушени речни корита и унищожен живот по теченията след ВЕЦ.

Блато насред Искъра: МВЕЦ Прокопаник преди Своге.
Блато насред Искъра: МВЕЦ Прокопаник преди Своге.

Според инициаторите на жалбите, в България систематично се погазват правилата за функционирането на малките ВЕЦ, което води до унищожаването на реките и речните екосистеми и е в ущърб не само на природата, но и на хората, чиято дейност зависи от реката. Нарушени са три евродирективи – за хабитатите, за стратегическата екологична оценки, както и рамковата директива за водите.

Примерите са събрани посредством платформата dams.reki.bg, целяща заснемането и описването на реалния ефект върху околната среда, оказван от съществуващите водноелектрически централи. Всеки гражданин е поканен да изпрати снимков и видеоматериал, който след преценка /бива публикуван. Информация за реките, засегнати от ВЕЦ, както и за съществуващите защитени зони покрай реки, може да бъде получена чрез географската информационна система на WWF.

Жалбоподателите от години се опитват да решат проблема на национално ниво, но не срещат достатъчно разбиране от институциите. Системното нарушаване на националното и европейското законодателство през последните повече от десет години предизвика десетки протести в цялата страна. Голям брой от конфликтните случаи доведоха до инициирането на дела в българските съдилища. Въпреки това, както и въпреки опитите за поддържане на диалог с отговорните институции, напредъкът по спазване на законодателството е незадоволителен. Механизмите за преодоляване на проблемите с българските власти бяха изчерпани и това доведе до повдигане на въпроса и пред европейските институции.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*