Отново ще имаме единен етикет за енергийна ефективност със скала „от А до G“

Единен европейски етикет за енергийна ефективност със скала „от А до G“ и пан-европейска цифрова база данни за всички продукти на пазара ще трябва да осигурят на гражданите на ЕС възможно най-доброто ниво на информираност при покупка. Това предвижда предложение на ЕК, което бе публикувано днес.

Целта е да се гарантира, че потребителите ще могат да са по-добре информирани при избора при своите покупки, което ще им помогне да икономисват енергия и пари. Очаква се предложението да има директен принос за реализирането на възприетия за Енергийния съюз принцип „енергийната ефективност на първо място“.

consumption-19150_1280

За да се осигури за потребителите по-ясна индикация за енергийната ефективност на продуктите, които понастоящем се класифицират по различни скали (от A до G, от A+++ до D и др.), и да се подобри спазването на изискванията от страна на производителите и търговците, Европейската комисия предлага преработена система за енергийно етикетиране, състояща се от следните елементи:

  • Единна скала за енергийно етикетиране „от A до G“: връщане към добре познатата и ефикасно действаща скала „от А до G“ за енергоефективни продукти, включително с процес на преобразуване на скалите на съществуващите етикети.
  • Цифрова база данни за новите енергоефективни продукти: всички нови продукти, пускани на пазара в ЕС, да се регистрират в действаща онлайн база данни, даваща възможност за по-голяма прозрачност и по-лесен надзор на пазара от страна на националните органи.

Това предложение е в съответствие с принципа „енергийната ефективност на първо място“, залегнал в Стратегията за Енергиен съюз, чиято цел е да направи енергийната система на ЕС по-устойчиво развита посредством изборите на добре информирани потребители.

От въвеждането му през 1995 г. досега енергийният етикет се доказа като успешно начинание: 85 % от европейските потребители го използват при пазаруване.

Той провокира иновативни разработки от страна на производителите и в резултат на това повечето продукти днес вече са в най-високите три класа (A+++, A++, A+), а по-голямата част от останалите класове са празни (в някои случаи дори и клас А). От друга страна, този положителен резултат понастоящем затруднява потребителите да различават най-ефективните продукти — те биха могли да си помислят, че купувайки продукт от клас A+ купуват най-ефективния продукт на пазара, а фактически понякога купуват най-слабо ефективните продукти.

Затова се предлага отново прилагане на единен етикет със скала „от А до G“. Това ще насърчи потребителите да купуват най-ефективните продукти и по този начин да консумират по-малко енергия и съответно да плащат по-малки енергийни сметки.

Що се каасе до цифровата база данни за продуктите, оценява се, че между 10 и 25% от продуктите на пазара не съответстват на изискванията за етикетиране на енергийната ефективност и около 10% от очакваните икономии на енергия се губят заради това несъответствие. Това поне до известна степен се дължи на слабото правоприлагане от страна на националните органи за надзор на пазара.

За да се засили това правоприлагане, Европейската комисия предлага да бъде създадена база данни за регистриране на продуктите, където производителите и вносителите ще регистрират своите продукти и ще въвеждат информация, която и по сегашната нормативна уредба на ЕС вече е задължителна. По този начин ключовата информация относно съответствието на продуктите с изискванията ще стане достъпна за правоприлагащите органи в държавите членки от един централен източник, вместо да трябва те да полагат едно често значително и отнемащо време усилие за получаването на тази информация от стопанските оператори.

Също така, базата данни ще осигурява за потребителите и търговците достъпност на етикета и на ключова информация за продуктите и ще улесни цифровизирането на енергийния етикет.

Очаква се новата система да доведе до допълнителни икономии на енергия, равни на сумарното енергопотребление на трите прибалтийски страни (200 TWh годишно през 2030 г.).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*