ЕС подготвя изцяло нова структура на енергийния пазар

sunset-249199_640

Евросъюзът даде ход на обществена консултация за това каква трябва да е новата структура на пазара на електроенергия, за да се отговори на очакванията на потребителите, да се осигуряват реални ползи от употребата на нови технологии, да се улесняват инвестициите, особено във възобновяема енергия и в нисковъглеродно производството на енергия, и да се отчита взаимозависимостта на страните от ЕС по отношение на енергийната сигурност.

Новата структура на енергийния пазар в ЕС трябва да помогне за постигането на целите за 2030 г. по отношение на климата и енергетиката, а Европейският съюз да стане световен лидер в областта на възобновяемата енергия. За постигането на тези цели ще е необходимо коренно преобразуване на европейската електроенергийна система, включително преустройство на европейския пазар на електроенергия.

Трябва да се постигнат възможно най-големи ползи от трансграничната конкуренция и да се осигури възможност за децентрализирано производство на електроенергия, включително за потребление на собствена електроенергия и за подпомагане на развитието на новаторски предприятия за енергийни услуги.

В частност промените предвиждат коренна промяна в ролята, която потребителите играят на пазара. Потребителите трябва да могат да действат като продавачи и купувачи и да имат възможност да сравняват цени и рекламни материали, да сменят доставчика си лесно и да упражняват силата си при преговори чрез колективни схеми (напр. колективна смяна на доставчика, енергийни кооперации и др.). Потребителите трябва да могат свободно да произвеждат и консумират своя собствена енергия при справедливи условия, за да спестяват пари и да помагат за опазване на околната среда и гарантиране на сигурността на доставките.

Не на последно място, потребителите в уязвимо положение или положение на енергийна бедност, както и домакинствата, които по-трудно могат да променят потреблението си или да произвеждат енергия автономно, трябва да бъдат ефективно защитени по време на този преход и да получат целенасочена помощ за подобряване на енергийната ефективност на своите жилища.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*