Фермерски продукти от Балкана на Фестивала на сливата 2015

Вкусни храни, произведени от фермери от защитени природни територии в Западна и Централна Стара планина, ще бъдат представени на Български фестивал на сливата (19 – 22 септември 2015) в Троян.

Cheese

Фермерите са подпомогнати по линия на българско-швейцарския проект „За Балкана и хората“, който от 2012 година работи за създаването на модел на печелившата връзка между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност.

Чистите фермерски храни – мед, мляко, сирене и други – ще бъдат изложени на „Улицата на занаятите“ в рамките на Фестивала. „Български фестивал на сливата“ дава възможност за бъдат популяризирани местни храни и продукти, представя различни занаяти, предлага атрактивни демонстрации и ритуали, както и поле за изява на любителското творчество.

Първото издание на „Български фестивал на сливата” е през 2011 година. Фестивалът е продължение и развитие в нови форми на популярния „Празник на сливата и троянската сливова ракия”, който пък възражда празнувания преди 80 години в троянското село Борима Празник на сливата. Традиционно се провежда в последната седмица на септември. Свързан е с основен поминък на Троянския край – отглеждането на сливи, производство на троянската сливова ракия и други продукти от сливи. „Български фестивал на сливата“ е отличен от международната фестивална платформа „Европа за фестивалите, Фестивалите за Европа“ (ЕФФЕ) като един от най-добрите фестивали в Европа и е носител на престижната марка за качество „Европейски фестивал“ за 2015/2016 г.

От 2012 година фондация „Биоселена“ координира изпълнението на четиригодишния българско-швейцарски проект „За Балкана и хората“ („Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони“), най-големият проект, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Районът на проекта включва девет Натура 2000 зони в Западна и Централна Стара планина. По него работят Министерството на земеделието и храните, пет български и четири швейцарски неправителствени организации.

Мераклиите да посетят Български фестивал на сливата могат да се запознаят предварително с неговата програма.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*