Община Твърдица съветва жителите как да компостират

Община Твърдица се зае да съветва жителите си как да компостират, за да могат да намалят обема на отпадъците си. На своя сайт общината публикува препоръки за компостиране и разяснения защо това е важно.

„Сметосъбирането и сметоизвозването е солидарен процес, при който областната администрация събира от всички граждани и бизнеси средства, които използва 100 процента за извозване на събраната битова смет до определените за целта места – сметища. Съгласно държавното разпределение Община Твърдица е временно разпределена на сметище Нова Загора. След изграждането на завод за преработка на отпадъци ще се наложи извозването на боклука до този завод, който ще бъде разположен между Стара Загора и Чирпан. За всеки тон извозен отпадък към настоящия момент ОА заплаща над 24 лв. без ДДС от събраните от гражданите средства като „такса смет” в Местни данъци и такси. От същите тези средства се закупуват и контейнерите, които се поставят за общо ползване, като един такъв контейнер е около 500 лв. В тази такса не са включени строителните отпадъци и те не са предмет на организирана услуга на този етап,“ пише общината.

compost-709020_1280

„Възможността, която предлага компостирането за намаляне на количеството изхвърлени отпадъци, позволява облекчаване на разходите, които ОА извършва от името на гражданите си за депониране на битова смет. Превръщането на компостирането в култура ще позволи да се отложи максимално нуждата от увеличаване на средствата, които се заплащат като такса смет за да се посрещат разходите, които се правят за сметоизхвърляне и сметоизвозване, тъй като основното количество отпадъци които се депонират от нашата община са от селскостопанска продукция и храна.

Компостирането е в наш интерес и ще доведе до запазване на равнищата на сметките, които заплащаме за сметосъбиране и сметоизвозване максимално дълго“.

Общината пояснява, че компостирането е начин да за преработване на органичните битови отпадъци по естествен път и превръщането им в плодородна почва.

„При процеса на компостиране се извършва естествено разграждане на отпадъците, което протича в среда, наситена с кислород и без неприятни миризми. В процеса активно участват бактерии, гъбички и други микроорганизми, като са необходими също влага и постоянна температура“.

Предложената рецепта има пет стъпки.

1. Избор на подходящо място

Най-подходящото място за компостера е дворът. Ако имате такъв, се огледайте за местенце в някой ъгъл, което да е сенчесто през лятото. Добре е над компоста да има навес, но ако няма, можете просто да му сложите капак.

2. Съставки на компоста

Компостът е смес от различни материали:

• богат на азот кухненски отпадък, като остатъци от плодове и зеленчуци;

• органични вещества, като например прясна трева, зелени листа и плевели;

• градински и други отпадъци като сухи листа, дървесни клонки, хартия, слама;

• микроорганизми.

Сред малкото неподходящи отпадъци от кухнята са месото и мазните готвени хранителни остатъци.

3. Наслояване

За основа на компоста трябва да се постави по-дебел пласт от клонки – около 15 см. Той служи за дренаж; освен това през него лесно преминава въздух, което гарантира, че няма да има неприятни миризми.

Следващият слой трябва да бъде по-тънък и съставен от кухненски отпадъци. Върху тях вече се полага горен слой, събран от градината – за предпочитане сухи листа, по-тънки клонки и слама.

Ако слоевете не са достатъчно влажни, се напръскват леко с вода и след това процедурата се повтаря, като пластовете се редят в същия ред.

4. Поддържане

Важно е в компоста постоянно да има въздух, за да не излъчва лоша миризма. За целта трябва да има достатъчно клонки, които да не позволяват той да се слегне твърде много. За повече въздух компостът може от време на време леко да се разбърква или просто да се разрохква с градинската вила или пръчка, по която са наковани няколко пирона.

5. Употреба

До осем седмици вашият компост ще бъде готов за употреба. Можете да го пресеете и използвате като пръст за цветята в саксия или да подхраните растенията в градината. Той потиска болестите при растенията, като им осигурява разнообразни хранителни вещества и намалява нуждата от изкуствени химични торове.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*