Граждани и еколози скочиха срещу новото сметище при Стара Загора

На 24 септември граждани и неправителствени организации подадоха жалби срещу издаденото комплексно разрешително за Регионален център за управление на отпадъци Ракитница – Изток. С жалбата до Административен съд – София се иска решението на Изпълнителната агенция по околна среда да се отмени като противоречащо на закона и проектът за сметище край Ракитница да бъде спрян.

protest

Паралелно с това експерти и инициативни комитети срещу изграждане и на други незаконосъоразни сметища подготвят обща хоризонтална жалба до Европейската комисия, с която се иска да се спрат парите за депата и да се търси отговорност за нарушението на европейските норми.

На среща с кмета на Стара Загора на 17 септември представители на екологично сдружение „За Земята“ и експерти в областта на управлението на отпадъци предложиха безвъзмездна и доброволна помощ на Община Стара Загора във връзка с разработването и прилагането на стратегия за „Нулеви отпадъци“. За втори път в рамките на 6 месеца представители на природозащитната общност предлагат съдействие на общината. Те предлагат варианти за екологично, устойчиво и перспективно третиране на отпадъците на домакинствата.

Този път експертите по проект „Участие за природа“ от ЕС „За Земята“ предложиха и разработен наръчник, с който да подпомогнат „умното третиране на отпадъците от общинските структури“. Налице е и литература с множество положителни примери на общини от цял свят, поели по пътя на „нулевите отпадъци“.

Искането на гражданската инициатива „Ракитница – Арнаутито“ е да се спазват законът и най-добрите практики за управление на отпадъци.

„Виждаме своята роля в подкрепа на Община Стара Загора за разработване на адекватна и модерна стратегия за „нулеви отпадъци“, – коментира Цвета Христова- Богданова от гражданската инициатива. „Като основен проблем относно депото край Ракитница от самото начало се явява нарушаването на достъпа до обществена информация и процесът на вземане на решения, които пряко ги касаят.“

От гражданската инициатива все още очакват кметът г-н Живко Тодоров да изпълни обещанието си от май т.г. за „пълен достъп до цялата документация за депото“. Предоставени са няколко стари Подробни устройствени планове и е отказан достъп до документите относно издаването на комплексното разрешително, посочват еколозите. Това пречи на експертите и обществеността да се запознаят с подробната информация относно цялостното въздействие на РЦУО край Ракитница върху околната среда и здравето на хората. „Дори бегъл поглед върху документите показа, че в река Съзлийка ще се вливат тежки метали. Има нужда от допълнителен подробен анализ от независими експерти по проблема. Това е и една от причините да се обжалва издаденото комплексно разрешително.“

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*