83% от ябълките на пазара съдържат пестициди

Нито една от пробите на биологични ябълки, които тествахме, не съдържа пестициди. В същото време 83% от пробите на тестваните конвенционално произведени ябълки са замърсени с остатъци от пестициди. 60% от тях съдържат два или повече коктейла от пестициди. Това е резултатът от тестове на ябълки, направени в супермаркети в 11 европейски държави, включително България. Тестовете бяха публикувани от „Грийнпийс“.

apple-5880_1280

Половината от откритите пестициди са токсични за водните организми – такива като водни бълхи и риби, или за пчелите и други полезни насекоми. Много от пестицидите имат свойства да се натрупват в организма. Те могат да въздействат върху репродуктивните способности, което означава, че опасенията за човешкото здраве не могат да бъдат напълно изключени. „Грийнпийс“ призовава супермаркетите постепенно да премахнат пестицидите от плодовете и зеленчуците, както и да подпомагат земеделските производители да преминат към екологични практики.

“Пестицидите се намират по цялата верига – от полето до чиниите ни. Въпреки, че нито един от остатъците не надвишава „безопасните граници“ (т.нар. максимално допустими граници на остатъчни вещества), разнообразието от химикали, което открихме, показва, че пестицидите се прилагат рутинно в конвенционалното производство на ябълки,” коментира Кристиане Хъксдорф, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс”-Германия. “Вземайки предвид липсата на научни знания по отношение на възможните въздействия на коктейлите от пестициди, резултатите ни дават причина за сериозни притеснения. Пестицидите имат опасно въздействие върху нашата околна среда. Недопустимо е, че фермерите и техните семейства трябва да бъдат обременени с токсичността на неработещата система на индустриалното земеделие.“

„Грийнпийс“ направи тестове на 126 проби от ябълки, от които 109 произведени по конвенционален начин, а останалите – биологични. Ябълките са закупени от 23 вериги магазини и тествани от независима лаборатория за широка гама от остатъци от пестициди.

Намерени са общо 39 различни пестицидни остатъци, като само в 17% от пробите от конвенционално-произведени ябълки няма остатъци. Някои от пестицидите могат да бъдат счетени за силно неразпадащи се и с висок потенциал за биоакумулиране. Това означава, че щом бъдат освободени в околната среда, те почти не се разграждат и стават част от хранителната верига, с широкоразпространени вреди за цялата екосистема. Ябълките са закупени в Австрия, Белгия, България, Франция, Германия, Италия, Холандия, Полша, Словакия, Испания и Швейцария, с произход от съответното местно производство. Резултатите потвърждават тестове на „Грийнпийс“ малко по-рано тази година, които откриха коктейли от пестициди в почвите и водите на ябълкови градини из цяла Европа.

„Налице е спешната необходимост супермаркетите да прекъснат този токсичен кръговрат. Те трябва да насърчават намаляването на употребата на пестициди в конвенционалното производство на ябълки като започнат с премахването на най-опасните от тях. Супермаркетите могат и да предлагат по-голямо разнообразие от екологично-отглеждани ябълки и да подпомагат земеделските производители, за да могат те да прилагат екологични земеделски практики“, казва Хъксдорф.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*