Градят система, която да следи водите на Искър

10 години след катастрофалното наводнение, при което река Искър излезе от коритото си и заля стотици къщи в кварталите „Изгрев“ и „Гниляне“ на гр. Нови Искър, има надежда нещо да се промени. Планирано е реката и притоците й, както и големите язовири в нейното поречие, да се наблюдават в реално време, съобщи МОСВ. Това ще стане с реализацията на пилотен проект за създаване на Национална система за управление на водите в реално време, който ще се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

IskaratGerman
Река Искър при с. Герман. Автор неизвестен.

 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 7 млн. лв. Поречието на р. Искър и притоците й са избрани за пилотния проект, тъй като там са концентрирани многобройно население и индустриални производства.

В рамките на проекта ще се изградят пунктове и станции за мониторинг на нивото на реката, количеството на валежите и снеготопенето. От МОСВ не уточяват колко ще са тези пунктове и къде ще са разположени.

Системата би трябвало да подава и информация за големите язовири.

„Данните ще постъпват в модерно оборудван център, където компютър ще ги обобщава и ще предлага решения. Системата ще предупреждава населението не само при опасност от наводнение, но и при настъпване на суша. Тя ще подава данни към номера за спешни повиквания 112“.

Бенефициент по процедурата е дирекция „Управление на водите“ в Министерство на околната среда и водите. Допустими асоциирани партньори са Националният институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките, „Национална електрическа компания“ ЕАД (предприятие „Язовири и каскади”) и „Напоителни системи“ ЕАД. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 16 ч. на 31 март 2016 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*