Нов процес осигурява възобновяемо гориво от дървесни и хартиени отпадъци

Технологичният университет в Люлео, Швеция, е успял да произведе възобновяемо гориво чрез пиролизна обработка на био-масло в своите лаборатории за зелени горива. Пиролизирането на био-масло се получава чрез рязко нагряване на т. нар. „горски остатъци“ в безкислородна среда и след това бързо охлаждане на образуваните продукти. Чрез ко-газификация с черна луга е постигнато създаването на възобновяемо гориво, твърдят от университета.

lulea-green-labs

„Ние направихме пробив с разработването на новия процес и успяхме да накараме 1 + 1 да бъде равно на 3“, казва Ерик Фурусьо, мениджър проекти в ТУ-Люлео и ръководител на проекта на „Каталитична газификация“.

Чрез превръщането на горските остатъци в течност, наречена био-масло или пиролизно масло, енергийната плътност се увеличава и това улеснява транспортирането. Превръщането на пиролизното масло във възобновяемо транспортно гориво се прави чрез процес, наречен газификация. Тя се осъществява в комбинация с черна луга, която е отпадъчен продукт в целулозно-хартиената промишленост при производството на картон и хартия. Черната луга е налична в големи обеми в Швеция и на много други места по света.

Проектът „Каталитична газификация“ е финансиран от Шведската агенция за енергетика и индустриален консорциум.

В края на октомври в техническия университет е пристигнал първият камион с пиролизно масло, който е бил успешно превърнат във възобновяемо гориво. Ако един камион пиролизно масло бъде смесен с черна луга и се превърне в гориво, то общият обем ще е достатъчен, за да може една кола да обиколи Земята десет пъти.

Лабораторията по зелени горива към университета има една от най-развитите в света пилотни инсталации за газификация на различни видове биомаса за преобразуването им в синтетичен газ и зелени горива. Целта е да се постигне пълна замяна на изкопаемите горива със зелени горива.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*