Нова уеб-платформа ще помага за развитието на интелигентни устойчиви градове

Онлайн форум „Световен умен град“ бе стартиран тази седмица с цел да помогне на градските власти в техните усилия за превръщането на градовете ни в устойчиви и интелигентни общности. Интернет-платформата ще търси начин да идентифицира най-горещите „болни теми“ за градското развитие днес.

architecture-768432_960_720

Уеб-обществото е част от Форум за интелигентни и устойчиви градове, организиран от международната комисия по електротехника IEC, Международната организация за стандартизация ISO и Международния съюз по телекомуникации ITU. Форумът ще се проведе в Сингапур на 13 юли 2016 г., едновременно с Международната среща на градовете и Международната седмица на водата.

До 2050 година 66 на сто от населението на света ще живее в градски райони. Градските власти са изправени пред голямо предизвикателство – необходимостта да предоставят на нарастващото население базовите ресурси, като например безопасна храна, чиста вода и достатъчно енергия. Същевременно трябва да се гарантира цялостното икономическо, социално и екологично устойчиво развитие. Градовете трябва да постигнат значителни подобрения в ефективността на използване на наличните ресурси, с които разполагат.

Основните подобрения на ефективността би могло да се постигнат чрез хоризонтално свързване отделните системи – за енергия, вода, канализация и управление на отпадъците, транспорт, сигурност, наблюдение на околната среда. Ключово предизвикателство към тази хоризонтална интеграция е фактът, че много от днешните градски системи са дело на различни доставчици и се поддържат от различни агенции, често пъти работещи съвсем независимо една от друга. Взаимното свързване на тези системи, както физически, така и на практика, ще изисква стандартизирани интерфейси.

„Градовете са гигантски системи с безброй подсистеми,“ обясни Франс Врезвик, генерален секретар и главен изпълнителен директор на IEC. “Повече от всякога сега е неоходимо много различни организации да работят заедно и да си сътрудничат, за да направят градовете по-умни. Интеграцията на технологиите е особено предизвикателство, което изисква партньорства и съюзяване. Това е, което онлайн форумът се опитва да постигне“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*