Наши и норвежки обучители споделят опит за енергийна ефективност и ВЕИ

Български и норвежки обучители ще предадат своя практически опит в областта на енергийната ефективност и ВЕИ чрез решаване на реални казуси и примери от практиката, съобщиха от WIFI Bulgaria.

EnergyEfficientGreenBuildingWeb-653x540

Обучителната програма е насочена към общинските и областните структури, на които предстои да изпълняват мерки за енергийна ефективност. Програмата цели да подготви специалисти, които да подпомагат местната власт в координирането на различни проекти за енергийна ефективност.

Безплатните обученията ще са в периода февруари – април в София, Благоевград, Пловдив, Стара Загора, Смолян, Бургас, Кърджали, Хасково и Монтана. Успешно преминалите пълния цикъл обучения ще получат сертификати, удостоверяващи придобитите знания и умения.

Обучението е по проекта „Повишаване на капацитета на местната администрация за взимане на информирани решения при планиране и изпълнение на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ“. Проектът се финансира по Програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и се управлява от Министерство на енергетиката.

От: БТА

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*