ITU ще прави стандарти за умните електро-мрежи

Някои от най-големите предприятия в ИКТ индустрията създадоха нова работна група към Международния съюз по далекосъобщенията ITU, натоварена със задачата да изготви стандарти за новите „умни“ електроразпределителни мрежи. Мярката трябва да гарантира, че съществуващите електроразпределителни мрежи ще могат да се възползват от предимствата на цифровата технология.

Главните технически директори на ключови организации от цял свят поискаха от ITU да се ускори работата в областта на т. нар. смарт-грид по време на заседание на мениджърите от индустрията в Женева през октомври 2009 година. През януари бе постигнато споразумение между по-широк кръг от членовете ITU за продължаване на работата в тази област. Това стана по време на заседание на консултативната група за стандартизация в телекомуникациите TSAG.

Лес Браун, който ще председателства новата фокус група, посочи, че чрез тази инициатива ITU събира всички пазарни участници в една среда, в която може да се създадат глобални спецификации за бъдещите електрически мрежи. Смарт-гридът е динамично допълнение към днешните енергийни мрежи, които ще могат да разпространяват адаптивни услуги в огромен мащаб. За да се осигури ефективно внедряване в световен мащаб обаче глобалните стандарти са задължителни.

Смарт-гридът ще се състои от решения, базирани на сегашните и бъдещите телекомуникационни технологии за управление и контрол, измерване и таксуване. Новата фокус-група към ITU ще изследва техните изисквания и необходимостта от съответни стандарти. Освен това обект на обсъждане може да бъде и идеята, че принципите на смарт-грида могат да прилагат по отношение на телекомуникациите.

Според проучване на ABI Research, броят на интелигентни електромери, внедрени в световен мащаб, ще се повиши от 76 милиона през 2009 г. до 212 милиона през 2014 г.

Много правителства са заделили значителни части от техните пакети за икономическо стимулиране за инвестиции в интелигентни мрежи. В САЩ, например, Американският закон за реинвестирането и възстановяването отпусна 4,5 милиарда долара за инвестиции в смарт-грид. В Европа Европейският парламент одобри споразумение, постигнато между институциите на ЕС, за пакет от законодателни мерки за либерализиране на енергийните пазари, включително директиви за електроенергия и газ, които изискват страните-членки да „гарантират прилагането на интелигентни измервателни системи“.

Фокус групата за смарт-грид към ITU ще проучи стандартите при съществуващите национални инициативи, за да види дали те могат да бъдат приети на международно равнище, а също така ще извърши анализ на различията, за да да се идентифицират новите изисквания. Този проучвателен етап ще бъде сравнително кратък, преди да започне работата по развитието на стандартите, необходими за осигуряване на глобалното внедряването на смарт-грид технологиите.

В областта на интелигентните мрежи експерти на ITU вече са постигнали съгласие по набор от спецификации за смарт-грид продукти за домашните мрежи. Спецификациите залагат на „профил с ниска сложност“, който би трябвало да позволи на множество производители да разработват продукти, които гарантират ниска консумация на енергия, ниска цена, производителност, надеждност и сигурност, което е необходимо за интелигентните мрежи.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*