Не е ясно защо у нас разрешават пестициди, опасни за пчелите

Представители на неправителствени и браншови организации се срещнаха с Министъра на земеделието и храните (МЗХ) и представители на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) в петък във връзка с разрешението за употреба на два неоникотиноида, част от групата на пестицидите, които представляват най-голям и директен риск за пчелите и другите опрашители.

Разрешенията са влезли в сила в началото на февруари 2016 г. Те позволяват пускането на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба. Тези неоникотиноидни пестициди са забранени за употреба на територията на Европейския съюз, но европейското законодателство допуска дерогации към забраната, само когато съществува „опасност, която не може да бъде овладяна чрез други разумни средства“ (член 53 от Регламент (ЕС) №1107/2009).

honey-bee2

Мотивите и обстоятелствата, които предвиждат такива извънредни ситуации при растителна защита не са били обявени публично. Не са направени и консултации с по-широк кръг от заинтересовани страни. От заповедите, издадени от БАБХ, не става ясно дали ще бъде извършен анализ на „ограничената и контролирана употреба“ на разрешените препарати за растителна защита, за да се установят резултатите и ефектите от такива решения върху популациите на пчели и други опрашители.

С общо становище над 20 граждански и браншови организации изразиха безпокойството си относно вземането на решения по подобен непрозрачен начин, които имат отрицателни последици за пчелите и за бъдещето на селското стопанство.

„Никога не ми се е налагало да прибягвам до употребата на неоникотиноиди, за да спасявам посевите си от слънчоглед и царевица,“ коментира Албена Симеонова, председател на Българска асоциация биопродукти. „Настояваме да се създаде работна група, която да се заеме с изследване на научните доклади, които обсъждат риска от употребата на неоникотиноидни пестициди за пчелите и другите опрашители. Такава работна група е необходима, за да може обществото и други заинтересовани страни да са наясно с какво се сблъскваме, когато разрешаваме използването на тези химикали в земеделието.“

Исканията на организациите включват незабавно отменяне на заповедите, издадени от БАБХ, и въвеждането на окончателна и пълна забрана на неоникотиноидите, която да обхваща всички видове употреби на тези пестициди, и най-вече – без възможност за дерогации.

„Решенията за дерогации напълно обезсмислят забраната за употребата на неоникотиноидни пестициди. Те не се грижат за опазването на важни опрашители като пчелите, които имат изключително икономическо, социално и екологично значение“, допълва Меглена Антонова, координатор на кампанията за екологично земеделие на „Грийнпийс”- България.

Представителите на институциите отхвърлиха искането за отмяна на заповедите за временно разрешаване на неоникотиноидните пестициди, но поеха ангажимент да бъде добавено допълнително изискване за отстояние на полета, засявани с третирани с неоникотиноиди семена, в размер на 3 км от стационарни пчелини, които биха могли да бъдат засегнати от употребата на неоникотиноиди.

 

От: Грийнпийс

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*