ЕИБ даде 36,7 млн. евро на Австрия за строеж на вятърен парк

Европейската инвестиционна банка отпусна заем в размер на 36,7 милиона евро на Osterreichische Bundesforste AG за финансиране на изграждането на вятърен парк в Щирия (южната част на Австрия), който би трябвало да доведе до намаляване на емисиите на CO2. Това ще бъде първият директен заем от ЕИБ в подкрепа на производството на електроенергия от вятър в Австрия. Проектът ще помогне на страната да постигне целта на австрийското правителство за изграждане на 2000 MW нов ветроенергиен капацитет между 2010 и 2020 г.

59831-largeprvw
Снимка: Робърт Лайтнер

 

Заемът от ЕИБ ще финансира изграждането на 42 MW вятърен парк, състоящ се от 14 вятърни турбини с мощност 3 всякавсеки, както и 7 км линия за свързването на парка към съществуваща електрическа подстанция. Вятърният парк ще бъде разположен върху планински рид в близост до „Претулалпе“ на около 1 600 м надморска височина.

Монтажът на турбините се очаква да бъде завършен през октомври 2016 г. Стартирането на вятърния парк се очаква да се случи през февруари 2017 г., след приключване на всички експлоатационни тестове. Общото годишно производство се оценява на 84 GWh.

С оглед на естеството на проекта, който трябва да допринесе за увеличаване на използването на възобновяеми енергийни източници, заемът от ЕИБ ще финансира до 75% от общата стойност на проекта. Тя възлиза на 49 млн. евро.

Работата по парка ще се реализира от Windpark Pretul GmbH, която е директният получател на кредита – дружество със специална цел, собственост изцяло на Osterreichische Bundesforste AG (ObF).

 

 

 


Текст: Greentech.bg, CC BY-NC-ND 2.5 BG (Признание-Некомерсиално-Без производни 2.5 България)

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*