Европеецът е генерирал по 475 кг боклук през 2014 г.

Средностатитическият жител на ЕС е генерирал 475 килограма боклук през 2014 година, по данни на Евростат. Това е с 10% по-малко в сравнение с пиковия обем боклуци, отчетен през 2002 година, а именно 527 кг. на човек. От 2007 г. насам генерирането на отпадъци в ЕС постоянно намалява, отчита Евростат.

От натрупаните 475 кг отпадъци на човек в ЕС през 2014 г. общо 465 килограма са третирани. Това обхваща различни методи: рециклирани са средно 28%, други 28% са изпратени на депата за отпадъци, 27% са инсинерирани и 16% са компостирани.

Делът на рециклираните и компостираните отпадъци в ЕС през 2014 стабилно нараства: от 17% през 1995 до 44% през 2014 г., казват от Евростат.

Обемът на произведените отпадъци варира значително за различните страни от ЕС. С по-малко от по 300 килограма на човек страните с най-малки обеми отпадъци, генерирани през 2014, са Румъния (254 кг), Полша (272 кг) и Латвия (281 кг). Следват ги Чешката република и Словакия с по малко над 300 кг. на човек. Най-прозиводителни откъм отпадъци са Дания (759 кг на човек) и Кипър, Германия и Люксембург с по над 600 кг. на човек.

Третирането се различава значително между отделните страни, но лидери по рециклиране са Словения (49%) и Германия (47%). Компостирането е най-сериозно застъпено в Австрия (32%), следвана от Нидерландия (27%) и Белгия (21%).

Заедно компостирането и рециклирането са методът на третиране на цели две трети (64%) от отпадъците в Германия, следвана от Словения (61%), Австрия (58%), Белгия (55%) и Нидерландия (51%).

Най-малко от половината от отпадъците се изгарят в Естония (56%), Дания (54%), Финландия и Швеция (по 50%).

Най-често прилаганият метод за третирането на отпадъците е депонирането им, т.е. изпращането на сметищата. Това важи за Латвия (92%), Малта (88%), Хърватия (83%), Румъния (82% по данни от 2013), Гърция (81% по данни от 2013), Словакия (76%), Кипър (75%) и България (74%).

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*