KeepGreen.bg помага за реализацията на еко-акции

Сайт за доброволчески акции, насочени към опазване на околната среда, базиран на висок клас ГИС система, дебютира в общественото пространство. Keepgreen.bg позволява подаването на сигнали за екологични нередности и организирането на акции за справяне с възникналите еко-проблеми. Той може да се използва както индивидуално – от активисти, така и от общини, неправителствени организации, служби по опазване на околната среда, ютилити дружества и др.

Keepgreen

Keepgreen.bg се базира на ГИС система от големия световен разработчик ESRI и използва сателитни снимки от ArcGIS.

Доброволците, които желаят да допринесат за опазване на околната среда, могат да подават сигнали за възникнали проблеми – замърсяване, паднали дървета и др. Към сигнала може да се прикачи снимка и да се даде подробно описание. Инициаторът на сигнала може да покани други доброволци да му съдействат за справяне с проблема, като може да укаже колко хора ще са нужни, какви материали, колко време и т.н. Той може да остави контакти за връзка и да си впише напомнителна бележка. Сигналът се явява локализиран на картата и може да се види както върху топографска схема, така и върху сателитна снимка на дадения район.

За по-активните доброволци е налице функцията за създаване на акция. Организаторът може да регистрира данни за кампания, указвайки дата време, описание на акцията, сборен пункт и т.н. Всички регистрирани потребители могат да получат съобщение за кампанията. От своя страна потребителите могат в своите профили да задават настройки за това какви съобщения да получават относно инициирани акции – например за какъв район, за какъв тип дейности и т.н.

Бек-офис функционалността позволява контролиран достъп за организации, които управляват кампании. Софтуерт има за цел модериране на данните. Той позволява разглеждане на информацията и корекции. Работи се с динамична карта, състояща се от множество пластове – сателитна, топографска и др. Възможно е филтриране на данните по зададен критерий, например показване само на новопостъпили сигнали, сигнали от ден период от време и т.н. Всички те могат да се разглеждат както върху картата, така и в табличен вид. Възможно е и извеждането им в електронна таблица.

Приложението е подходящо за използване от индивидуални потребители, от неправителствени организации, от държавни и общински служби, отговорни за опазването на околната среда, а също и от частни дружества, например ютилити компании.

Засега не се поддържа функция за приоритизиране на „спешни“ сигнали. За да се случи това е необходимо сътрудничество между разработчика GIS Solutions и държавните органи, които отговарят за реагиране при спешни ситуации – противопожарната служба, гражданска защита и др. Такъв сценарий е възможен в бъдеще, поясниха създателите на Keepgreen.bg.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*