Пътни строители разрушили птичи гнезда върху стълбове

РИОСВ Благоевград спря демонтажа на осветителни тела на главен път Е79 край областния център след сигнал за разрушаване на гнезда на птици, в размножителния им период. Извършена е незабавна проверка и е установено, че в осветителните тела гнездят птици от видовете Обикновен скорец и Чавка. Към момента и двата вида са в период на излюпване на малки и свалянето на гнездата им би довело до унищожаване на поколението.

nest-384896_960_720

При обхода на трасето експертите на РИОСВ Благоевград са установили 58 маркирани стълба с гнездящи на тях птици. Дейностите по демонтажа на осветителни тела в участъка на гл. път Е79, от разклона за с. Рилци до рибарниците при кв. „Струмско“, се извършват от Областно пътно управление – Благоевград (ОПУ). На отговорника по изпълнението са дадени указания да не се свалят осветителни тела от маркираните стълбове.

На 18 май е извършена втора проверка. При нея е установено премахването на осветителните тела от 15 маркирани стълба. Разрушени са гнездата на птиците върху тях.

Двата вида птици, според Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) подлежат на опазване и контрол и за тях е забранено разрушаването, увреждането или преместването на гнезда, както и обезпокояването, особено през периода на размножаване и отглеждане на малките. Изключения от тези забрани се допуска само когато няма друго алтернативно решение и с разрешение, издадено по реда на чл. 49 от ЗБР. Към момента на проверката ОПУ – Благоевград не притежава такова разрешение за изключение от забраните.

На директора на ОПУ – Благоевград са дадени предписания незабавно да бъде прекратена дейността по демонтиране на осветителните тела от стълбовете с гнездящи птици, както и да не се извършва демонтаж в целия период на гнездене на птиците. И за двата вида – Обикновен скорец и Чавка този период е от началото на април до края на юли.

РИОСВ – Благоевград ще следи изпълнението на предписанията от страна на ОПУ – Благоевград и при констатирани нарушения ще предприеме административно наказателни мерки по реда на ЗБР.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*