7000 км прелита малкият сокол – белошипата ветрушка – при миграцията си

Белошипа ветрушка. Снимка: Subramanya C K, CC-BY-SA 3.0

Около 7000 километра прелита белошипата ветрушка при своята ежегодна миграция към Африка през зимния сезон. Белошипата ветрушка е вид дребе сокол, която традиционно обитава южните части на Европа, но в последните десетилетия бе изчезнала от България. Специална програма за възстановяването на популацията й доведе до завръщането на вида у нас в последните няколко години.

Белошипа ветрушка. Снимка: Subramanya C K, CC-BY-SA 3.0
Белошипа ветрушка. Снимка: Subramanya C K, CC-BY-SA 3.0

Миграционният път на белошипите ветрушки от България до местата им за зимуване и обратно бе проследен за първи път тази година. Наскоро от миграция се завърнаха две от българските маркирани с предаватели през 2015 година ветрушки. Те са изминали по над 7000 км., за да достигнат местата си за зимуване в Африка и обратно до гнездовите райони в България, съобщиха от Зелени Балкани, които работят по възстановяването на популацията на соколчетата.

Сателитните предаватели (5g Solar PTT, Microwave Telemetry), използвани от Зелени Балкани, тежат по 5 грама. Те направиха възможно разкриването на много подробности от живота на птиците, за които досега не се знаха толкова подробности.

Птиците са известни като BSB и BDS – две женски от колонията в село Левка, намиращо се в защитената зона „Сакар“ от мрежата НАТУРА 2000. След завръщането си двете птици са се посветили на отговорната майчинска мисия.

„Те са две грациозни женски, за които сме ви разказвали и преди. Следим ги в продължение на месеци и с нетърпение очаквахме завръщането им от зимните квартири в Африка“, казват от Зелени Балкани. „Проследяването им разкри интересни факти от миграцията на белошипите ветрушки, които включват не само местата на зимуване, но и как птиците достигат до тези райони, пътят им обратно в България, различни особености в поведението на женските птици от този вид, както и различията в поведението на младите и възрастните индивиди“.

Интересен е фактът, че такива подробни данни за миграцията на белошипите ветрушки не са събирани до момента в нито една Балканска държава. А това, естествено, прави постигнатите резултати още по – значими.

И всичко това благодарение на съвременните устройства за проследяване, поставени в рамките на дейностите по проекта на Зелени Балкани „Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 изпълняван с подкрепата на Програма LIFE на ЕС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*