Проучване: разделното събиране на хранителни отпадъци намалява разходите

Събирането на хранителни отпадъци отделно от другите видове отпадъци може да осигури намаляване на разходите и редуциране на емисиите на парникови, което означава икономии за бизнеса и за местните власти, съобщи британската Асоциация за възобновяема енергия (REA).

Нов доклад на REA, озаглавен „Реална икономическа полза от разделното събиране на био-отпадъци“, посочва, че „в по-голямата част от случаите“ разделното събиране на отпадъци от храна моце да намали разходите в сравнение с обичайното събиране на отпадъци, при което всички органични боклуци се поставят на едно място.

food-waste-dumpster.jpg.662x0_q100_crop-scale

Отделното събиране на хранителните и останалите органични отпадъци означава, че са необходими по-малко регулярни събирания, тъй като контейнерите за биоразградими боклуци съдържат по-малко гниеща храна, обясняват от REA. В резултат на това теглото на общия събран отпадък намалява. Дова довежда и до намаляване на разходите, свързани с извозването на отпадъците на депото.

Проучването оценява, че в рамките на общия ход на третирането на боклука в града този подход може да донесе на градските власти спестяване с по 10 до 20 лири на домакинство.

Наред с това могат да бъдат постигнати и някои допълнителни ползи. Те са свързани главно с възможния ръс на добива на енергия от биомаса. Става дума за съоръженията за анаеробно разграждане, които използват хранителни отпадъци за генериране на топлина, енергия и възобновяеми горива.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*