2015 е рекордна година за енергията от възобновяеми източници

Възобновяемите източници на енергия вече са конкурентни спрямо основните източници на енергия в много страни по света. Това е изводът на REN21, която току-що публикува най-изчерпателния годишен преглед на състоянието на ВЕИ енергетиката.

renewables_1

2015 беше рекордна година за инсталациите за възобновяема енергия, сочи анализът. Възобновяемите мощности са преживели най-големия си ръст в историята. Добавени са нови 147 гигавата мощности. Модерните системи за възобновяема топлинна енергия също се увеличават, нараства делът на ВЕИ в транспортния сектор. Разпределените ВЕИ системи се разпространяват бързо.

Всички тези положителни ефекти, констатирани от REN21, са резултат от няколко фактора. Първо и преди всичко възобновяемите източници на енергия вече са конкурентни спрямо изкопаеми горива – на много пазари.

Наред с това правителствените мерки за подкрепа продължават да играят ключова роля за насърчаване на растежа на енергията от възобновяеми източници, по-специално на вятърната и слънчевата, в общия енергиен микс. Към началото на 2016 г. 173 страни имат заложени цели за развитие на възобновяемата енергия, а 146 страни имат политики за подкрепа.

Градове, общини и фирми все по-активно се включват в движението „100% възобновяем“, играейки жизненоважна роля за ускоряването на глобалния енергиен преход.

Допълнителни фактори за растежа са по-добрият достъп до финансиране, опасенията за сигурността на енергийните доставки, грижата за околната среда, нарастващото търсене на модерни енергийни услуги в развиващите се и нововъзникващите икономики.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*