Контролът върху употребата на неоникотиноидни пестициди е само теоретичен

Контролът върху прилагането на неоникотиноидни пестициди у нас е само теоретичен и е фактически невъзможен, стана ясно на първата среща на работна група, създадена от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за наблюдение на временното разрешение за употреба на двата неоникотиноидни пестицида – имидаклоприд и тиаметоксам. Няма изчерпателна информация за местата, на които са били засадени семена, третирани с неоникотиноиди. Не са и известни точните количества пестициди, които са използвани.

bee-839761_1280

„Начинът по който се следи за прилагане на дерогацията [регламентирано изключение от забраната – б.р.], сам по себе си демонстрира, че въвеждането на „ограничена и контролирана употреба“ на практика е невъзможно“, коментира Меглена Антонова, координатор на кампанията „Екологично земеделие“ на „Грийнпийс“- България. „Това е поредното доказателство, че трябва да се въведе окончателна и пълна забрана на неоникотиноидите, която да обхваща всички видове употреби на тези пестициди, и най-вече – без възможност за дерогации“.

Неоникотиноидните пестициди представляват „висок остър риск“ за медоносните пчели. Обстойни научни данни показват, че тези вещества причиняват сериозна вреда на пчелите. А те, заедно с други опрашители, играят ключова роля в производството на храната ни.

Около една трета от културите, които се използват за храна по света, зависят пряко от физическото опрашване от пчели и други животни. Неотдавнашен доклад на „Грийнпийс“ – „План Б – Живот без пестициди“ – показва, че модерните екологични земеделски методи могат да гарантират производството на храната ни и да избегнат отрицателните въздействия на индустриалното химично земеделие върху пчелите.

При прилагането на дерогацията в България не е било въведено изискване за отстояние на полета, засявани с третирани с неоникотиноиди семена, в размер на 3 км от стационарни пчелини, които биха могли да бъдат засегнати от употребата на неоникотиноиди. Според представителите на БАБХ, тъй като заповедите, разрешаващи употребата на третирани с неоникотиноидни пестициди в момента се обжалват, текстовете им няма как да бъдат променяни.

„Това означава, че не съществува начин пчеларите да могат да се информират и да вземат предпазни мерки, за да защитят пчелините си. Поставяме пчелите на риск, а с тях и цялата ни хранителна система“, коментира Илия Цонев, заместник председател на Конфедерацията на българските пчелари.

Припомняме, че в края на януари 2016 г. БАБХ разреши пускането на пазара на два препарата за растителна защита, чиито активни вещества са неоникотиноидите имидаклоприд и тиаметоксам, за ограничена и контролирана употреба. Тези неоникотиноидни пестициди са забранени за употреба на територията на Европейския съюз, но европейското законодателство допуска изключения от забраната, когато съществува „опасност, която не може да бъде овладяна чрез други разумни средства“. Мотивите и обстоятелствата, които предвиждат такива извънредни ситуации при растителна защита не бяха обявени публично, нито пък бяха направени консултации с по-широк кръг от заинтересовани страни.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*