1000 от най-влиятелните бизнеси в света трябва да станат 100% енергийно неутрални

Ако 1000 от най-влиятелните бизнес-организации в света станат 100% въглеродно неутрални, като се захранват изцяло от възобновяеми източници на енергия, те биха могли да декаборнизират почти една десета от цялата електроенергия в света. Така те ще спестят на планетата повече от 1000 милиона тона CO2 годишно. Това е изводът на RE100, една глобална бизнес инициатива, водена от „Групата за климата“.

renewables

По време на седмата министерска среща за чиста енергия, станала известна като CEM7, миналата седмица, широк кръг от организации поеха ангажименти за разширяване на използването на чиста енергия и намаляване на въглеродните си емисии.

Правителствените членове на СЕМ и бизнес-партньорите се присъединиха към кампанията на СЕМ за значително увеличаване на броя на компаниите, чиито дейности разчитат на възобновяема енергия. Всички те имат планове да вложат определени усилия и ресурси, за да спомогнат за по-бързото преминаване на бизнеса към възобновяеми източници на енергия.

Google се ангажира да работи в сътрудничество с националните правителства, както и купувачите и доставчиците на възобновяема енергия, неправителствени организации и други институции, за да свика група от заинтересовани страни, които да проучат политиките и регулаторните структури, които са от критично значение за това да се даде възможност на бизнесите за закупуване на енергия от възобновяеми източници. Групата следва да направи препоръки за политиките и тяхното развитие. Целта е да се „отключи“ още по-интензивно търсене на възобновяема енергия сред членовете на СЕМ.

Facebook също обяви своите ВЕИ ангажименти. Те включват финансиране за ВЕИ инициативи, разширяване на сътрудничествата в международен план, работа за повишаване на осведомеността и помощ за другите фирми да се ориентират в сложния свят на възобновяемата енергетика. Освен това Facebook ще работи в тясно сътрудничество с комуналните дружества за разработването на зелени енергийни тарифи. Компанията се зарече да добива 50% от енергията си от чисти енергийни източници до 2018 г.

Microsoft заяви, че ще захранва своите центрове за данни с енергия, която е най-малко 50 на сто възобновяема – от вятъра, слънцето и водата. Това трябва да стане до 2018 г. Делът трябва да достигне най-малко 60 на сто до началото на следващата десетилетие.

Apple също подчерта, че ще работи за стимулиране на развитието и доставките на енергия от възобновяеми източници в рамките на своята глобална верига за доставки. Apple работи заедно с доставчиците си по инсталирането на повече от 4GW нови инсталации за чиста енергия в световен мащаб, включително 2GW в Китай до 2020 г..

Това е значителна промяна, като се има предвид, че ИТ секторът се формира от някои от най-бързо развиващите потребители на енергия в света. Центровете за данни на големите ИТ компании използват огромни количества енергия.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*