Чистата енергия остава недосегаема за най-бедните

Само малка част от финансирането за технологии за опазване на климата отиват за маломерни инсталации за слънчева енергия, биогаз и други алтернативи за електричество извън електропреносната мрежа. А това може да се окаже най-добрият начин да се осигури енергия на най-бедните в света, казват изследователи.

Този проблем е виден от нови цифри, публикувани от лондонския Международен институт за околната среда и развитието (IIED). Той очертава предизвикателство пред международните организации за насърчаване на достъпа до чиста енергия за всички на планетата.

renewables

Ръководителят на „Устойчива енергия за всички“ (SE4All) Рейчъл Кайт казва, че новият петгодишен план на организацията има за цел да помогне на „лидерите да отидат по-далеч, по-бързо“ в подкрепата за развитие на енергийната политика.

„Това ще ни помогне да осигурим преход към енергия, която да е чиста, достъпна и справедлива, защото никой не трябва да бъде забравен“, каза Кайт в изявление.

Около 1 милиард души по света нямат достъп до електричество. Близо 3 милиарда души по света готвят храната си на ечки на керосин или други нездравословни алтернативи.

Новите цели за устойчиво развитие, които влязоха в сила през тази година, включват стремежа да се гарантира всеобщ достъп до „достъпна, надеждна и модерна енергия“ до 2030 г. Оценките за това колко е необходимо, за да да осигурят на всички хора по света електрическа енергия и чисти съоръжения за готвене, варират от 40 милиарда долара до 100 милиарда евро годишно.

През 2011 г. Международната агенция по енергетика обяви, че годишно са нужни 23 милиарда долара за развитието на децентрализираната енергия като част от този тласък. МАЕ изчислява, че от 14,1 млрд долара, одобрени от правителствата по света за международните усилия за опазване на климата, около 40%, са предназначени за енергийни програми, ала едва 3,5% са специално предназначени за децентрализирани енергийни проекти.

„Повече държавни пари трябва да се влеят в маломерни проекти за възобновяеми източници – като например слънчеви системи за дома, мини-мрежи и чисти готварски системи“, казва Рита Попе, застъпник в Hivos – холандска организация, разработила доклада. „Така е, защото това е най-добрият начин да се осигури енергия за най-бедните най-бързо“.

„Те виждат електропреносните кабели над главите си, но самите те не са свързани, така че наистина има нужда децентрализирано решение,“ каза тя. Вместо това, обаче – според анализа на IIED – най-голямата част от публичните финанси за опазване на климата отиват към мащабни енергийни проекти в страните с големи и средни нава на доходите.

Това се случва, защото по-големите енергийни проекти предлагат по-лесно измерими ползи за финансиращите организации. Освен това по-обозрими са и техните въздействия по отношение на намаляването на затоплянето на планетата. В същото време разходите по изграждането на малки енергийни схеми са по-високи, което води до възпиране на инвестициите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*