Възстановяваме 30 кв. км. речни местообитания по Дунава

Около 30 квадратни километра речни местообитания ще бъдат възстановени по българската част от поречието на Дунав в рамките на проект на WWF и компанията Кока-Кола. Работата на еколозите ще е съсредоточена върху популацията на шест вида риби, които са застрашени от изчезване.

river-977476_960_720

В навечерието на Деня на Дунав, 29 юни, WWF и Кока-кола обявиха годишния напредък по тяхното седемгодишно партньорство за „Жив Дунав“, целящо възстановяване на жизненоважни влажни зони и заливни територии в басейна на река Дунав до 2020 година. Дунав, най-дългата река в Европейския съюз, е изгубила 80% от заливните си територии и влажни зони през последните 150 години заради човешка намеса. Резултатът е спад на рибните запаси и популациите от диви животни, влошаване на качеството на водата и на способността да бъде абсорбирана водата от наводнения.

Партньорството „Жив Дунав“ пряко допринася за изпълнението на една трета от целта, която дунавските държави са си поставили – да възстановят 151,3 кв. км. влажни зони и заливни територии до 2021 година. През периода на възстановяване са предвидени мерки като прекъсване на диги и бентове, свързване на стари заливни територии и подобряване на пропускливостта на речните корита, възстановяване на водните местообитания на животински и растителни видове и изграждането на рибни проходи.

В Австрия в рамките на проекта е възстановено едно от последните солени езера в Европа, уникално местообитание в близост до Нойзидлер Зее и до фабриката на Кока-Кола в Еделстал.

В България дейността се фокусира върху Зеления коридор „Долен Дунав“ – който съсредоточава едни от най-амбициозните инициативи за възстановяване и опазване на влажни зони в Европа. Целта е да бъдат възстановени над 30 km² речни местообитания – дом на шест рибни вида с намаляваща численост – чрез премахването на миграционни бариери и изграждането на рибен проход по един от дунавските притоци.

Основните дейности са на територията на природен парк Русенски Лом. Премахването на преградите и разселването на целеви видове на места, от които са изчезнали ще доведе до подобряване на цялостното състояние на реката.

В Хърватия дейностите са съсредоточени по река Драва, която е част от бъдещия трансграничен биосферен резерват Мура-Драва-Дунав, известен като „Амазонка на Европа“.

В Унгария се работи на границата с Хърватия за възстановяване на бивш меандър по Барч-Стара Драва, част от същия бъдещ трансграничен биосферен резерват.

В Румъния проектът е насочен към възстановяване на влажна зона Гърла Маре край Дунав. Подобни дейности не само подобряват състоянието на екосистемата, но и помагат за повишаване на капацитета за поемане на води при бъдещи наводнения. Тези проекти дават възможност за устойчива употреба на земята, например за паша и пчеларство.

В Сърбия дейностите за възстановяване на влажна зона Широки Рит вече започнаха и се очаква да завършат догодина. Влажната зона е била откъсната от Дунав чрез диги и в момента се работи за подобряване на водния режим и връщането му към близко до естественото му състояние.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*