ИКЕМ: лисват условия за развитие на иновации, а кадри има добри

Пречка за развитието на електрическата мобилност у нас е липсата на сериозна научно-изследователската и развойна дейност, която е ключова за електромобилната индустрия. В същото време страната ни има добри кадри и съответно потенциал да реализира научно-техническите постижения, ако би имало такива.

Изводът стана ясен по време на форума „Електрическата мобилност, част от умната мобилност на българските общини –европейски опит, практики и пилотни решения“, огранизиран от Индустриален клъстер Електромобили.

IKEM

Причина за слабата научно-изследователска и развойна дейност, според ИКЕМ, е липсата на специализирана инфраструктура, оборудване и ноу-хау за разработване на иновации. За да се промени картината, необходимо е да се насърчи изграждането на технологични паркове и специализирани лаборатории, центрове за трансфер на ноу-хау, както и сътрудничеството между бизнеса и научно-изследователските центрове.

Не на последно място, необходима е подкрепа от страна на държавната и общинска администрация, вкл. конкретни мерки за насърчаване на предприемачеството и иновациите.

В същото време страната ни има добри технически специалисти. Специално в областта на електромобилите вече са разкрити магистърски програми в областта на електромобилите и хибридните превозни средства към Русенския университет „Ангел Кънчев“ и към Висшето транспортно училище „Тодор Таблешков“. Предстои стартиране на магистърска програма по електромобили и в Европейския политехнически университет в гр. Перник.

В помощ на университетите, е разработен модел за предоставяне на технически средства и специализиран софтуер на български учебни заведения за подготовка на студенти от инженерните специалности. Не на последно място, техническите университети в София и в Сливен имат дългогодишен опит в направление дизайн и технически иновативни решения в сферата на електрическата мобилност.

Благодарение на усилията на експертите от ИКЕМ и НАПОО в Националната класификация на професиите и длъжностите вече са включени две нови специалности – „Монтьор на ЕПС“ и „Техник на ЕПС“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*