Наръчник насърчава активното гражданско участие в програмата за саниране

Еко-сдружението „За Земята” представи завършеното помагало за гражданско участие в програмите за саниране на многофамилните жилищни сгради. Без да си поставя за цел да преповтаря насоките за кандидатстване, това ръководство се опитва да представи в рафинирана форма на гражданите основни моменти, в които могат да се намесват и да искат повече участие в процеса на вземане на решения по проектите за саниране.

potted-plant-1031040_960_720

Какво представлява процесът на възлагане на обществените поръчки? Какво е най-важното при строителството, което трябва да проследим, за да се гарантира качествената работа? Какво се прави със строителните отпадъци? Какво се подценява в проектите за обновяване на сгради и подобряване на енергийните им характеристики? Какви идеи можем да дадем за една по-добра програма вбъдеще? Всичко това е разкрито в кратката книжка “Ръководство за активно участие на собствениците на жилища в програмите за обновяване на многофамилни сгради”. Въпреки че сега действащата програма е една основна, сме си позволили множествено число в заглавието, защото отправяме поглед към продължението на програмата и към възможните пътища по които може да продължи жилищната политика в страната, поясняват от „За Земята“.

Ограничен брой хартиени копия са на разположение и се разпространяват безплатно от За Земята до изчерпване на количествата. Граждани могат да заявят хартиено копие на електронен адрес: sanirane@zazemiata.org или на телефон 02/9431123, като посочат получател и адрес за доставка по пощата.

“Какво ни подтикна да напишем това ръководство? Безплатното саниране (на популярен език) се случва при доста ограничено участие на гражданите в процеса на вземане на решения относно мерките по проектите. Това не помага за формиране на култура на отговорно стопанисване на сградите”, обясняват еколозите.

В рамките на проект финансиран от Европейска климатична фондация и в партньорство с Bulding Performance Institute Europe, ЕнЕфект и редица други представители на НПО, академичната и бизнес сфери, “За Земята” имаше възможност да работи в силен екип, формиран с цел да предложи на правителството препоръки за развитието на Националната програма за реновиране.

Като една от стъпките, които трябваше да зададат посоката на работа беше провеждането на 102 интервюта със собственици на жилища през септември 2015 г. Приблизително половината от интервюираните от експерт-социолог бяха представители на сгради, които се бяха организирали да кандидатстват по програмата. Другата половина бяха представители на сгради, които не бяха успели да се самоорганизират или на които е отказано участие по програмата по една или друга причина.

Без да има претенция за надлежно социологическо проучване, изследването ни потвърди, че гражданите имат нужда от ясни напътствия за възможността за по-активно участие като 98% от тях бяха отговорили положително за нуждата от ръководство за активно участие в проектите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*