Над 50% от хората не искат самоучастие в програмите за саниране

Над 60% от собствениците на жилища в многофамилни жилищни сгради вече за предприели някакви мерки за повишаване на енергийната ефективност на домовете си. В близо 10% от случаите с проблеми при самоорганизирането, предриетите самостоятелно мерки за енергийна ефективност (най-вече поставената макар и на парче външна изолация) кара хората, направили своята инвестиция, да не желаят участие в програмата за саниране към момента. Това е установено в проучване, проведено от еко-сдружението „За Земята” във връзка с подготовката на наръчник за гражданско участие в програмите за саниране на многофамилните жилищни сгради.

window-1375020_960_720

Близо в 5% от случаите хората имат опасения, че е налице риск за собствеността им или че програмата няма да се окажа наистина безплатна, сочи анкетата, реализирана сред над 100 участници. Тези опасения биват подхранвани от силна негативна политическа кампания през изминалaтa близо годинa от обявяването на програмата към момента на интервютата.

50% от хората са научили за програмата от телевизионни канали. Други 25% са се информирали от Интернет.

Повечето анкетирани подкрепят увеличаването на дела на несъгласните собственици в сградата, които би трябвало да се съобразят с искането за участие в програмата при силно изразено мнозинство на подкрепящите. В момента броят несъгласни трябва да е не-повече от 5%. Сред анкетираните се приема добре идеята за увеличаване на този дял на 10 и дори на 15%.

В същото време анкетираните споделят масово нежелание да участват в програма от този тип, ако не е напълно безплатна. 51% от участниците в проучването са на мнение, че не биха участвали при нужда от самоучастие.

Това показва сериозна необходимост от подпомагане формирането на култура на самоучастие и оттам – култура на стопанисване на общата собственост, каквато е най-големия дефицит в многофамилните сгради към момента.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*