Децата на новото хилядолетие ще променят енергийния сектор

Децата на новото хилядолетие много повече се интересуват от преминаване към възобновяеми енергийни източници, отколкото тези на възраст над 55 години, показа ново проучване на глобалната консултантска фирма Accenture във Великобритания.

46% от хората на възраст 18-34 години са склонни да си монтират слънчеви панели на покрива в следващите пет години. При хората над 55 делът е едва 14 на сто.

res-res

Изследването, в кето са анкетирани 647 души, показва, че младите хора са много по-заинтересовани от новите технологии за по-екологичен дом. Например, 19на сто от тях твърдят, че се интересуват от автоматизирано енергийно управление на дома си – в сравнение с едва 6% в групата над 55 години.

Наред с това децата на новото хилядолетие са много по-склонни да сменят доставчика си на енергия през следващата една година: 47 на сто твърдят, че биха сторили това – в сравнение с 29 на сто при тези на възраст над 55. 80% от поколението на хилядолетието са готови да сменят доставчика си, ако сегашният не им осигурява перфеткна услуга. При по-възрастните този дял е 51%.