Рядък вид птица гнезди с рекордна численост в Атанасовско езеро

Рекордна за Атанасовско езеро численост на гнездящи дебелоклюни рибарки установиха орнитолозите, съобщи Община Бургас. Между 90 – 110 двойки от този вид отглеждат поколение на обезопасените диги в резервата. Най-голямата численост преди това е наблюдавана през 1979 година, когато са установени 65 двойки.

1aef4dc8eb19a6d527a6eb47724c35a4

Заедно с дебелоклюните рибарки, по дигите в момента гнездят и около 20 двойки гривести рибарки – също рядък вид през последните години и един от приоритетните за опазване в Атанасовско езеро. Двата вида рибарки гнездят в компанията на около 200 двойки саблеклюни – един от емблематичните за лагуната видове.

На 15 юли експерти на БДЗП, които следят орнитофауната, гнездовия успех в езерото и ефекта от консервационните дейности по проект „Солта на живота“ върху обитателите, заедно с експерти от БФБ, наблюдаваха 47 вече добре оперени малки на дебелоклюни рибарки в колонията. Вероятно тази цифра е силно занижена, тъй като този вид снася по 3 яйца и малките умело се крият в обрасналата със солянка дига, поради което са трудни за наблюдение. Някои от тях вече са направили своя първи полет, а повечето ще напуснат успешно колонията до седмица, за да се подготвят самостоятелно за своето дълго пътешествие на юг към Африка, където ще прекарат зимата.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*