Цеховете на Kia рециклират 93,7% от отпадъците си

Kia е намалила потреблението на вода, нивата на отпадъците си, замърсяването на въздуха в цеховете и емисиите на парникови газове при производството на автомобили в своите заводи в Южна Корея. Едновременно с това компанията продължава да увеличава глобалните си продажби.

Южнокорейсият автомобилен производител има три завода на родна територия,. Които отговарят за 56,5 на сто от производството на фирмата в глобален мащаб (към 2015 г.). Там са произведени 1,72 милиона коли за миналата година.

auto-1056653_960_720

Данните показват, че компанията е намалила количествата стомана, боя и изходни суровини, които са нужни в нейните производствени процеси. Това е помогнало на фирмата да постигне 1,3% намаление на общия обем отпадъци на база превозно средство, спрямо 2014 година. В сравнение с 2003 г. намалението е 30-процентно.

В същото време темповете на рециклиране в компанията са се увеличили. Сега автопроизводителят може да се похвали с нива на рециклиране, възлизащи на 93,7% от всички отпадъчни материали в своите корейски производствени цехове.

Въпреки ръста на производството във всички три от корейски фабрики, Kia е намалила потреблението на вода с 5,5 на сто през миналата година. В сравнение с 2003 година пък общото потребление на вода на база произведена кола е спаднало с 38,5 на сто.

Що се касае до въглеродните емисии, Kia е първата южнокорейската компания, поискала независима оценкана емисиите на парникови газове от трета страна. Нейните обслужващи и производствени съоръжения са подложени на мониторинг, извършван от Корейската корпорация за енергиен мениджмънт. Мониторингът показва намаляване на емисиите на въглероден диоксид с 2,8%, което допринася за по цялостния спад от 29,6 на сто спад в емисиите от 2008 г. Насам.

Съществена промяна има и от гледна точка на намялването на нивото на вредни вещества във въздуха, генерирани по време на производствения процес. Това включва частици боя, летливи органични съединения (ЛОС), прахови частици и изгорели газове. Нивата на ЛОС в момента са с 54,2 на сто по-ниски, отколкото през 2005 г. Емисиите на замърсители на въздуха са били намалени с 5 на сто спрямо 2014 г. и сега са с 53 на сто по-ниски, отколкото през 2003 г.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*