ЕК започва кампания за борба с инвазивните видове

Европейската комисия започна мащабна кампания за спиране на загубата на биологично разнообразие. Приет бе списък на инвазивните чужди видове, които засягат Съюза.

Инвазивните чужди видове са една от основните причини за загуба на биологичното разнообразие, пише в съобщението на МОСВ по този повод. Те унищожават местните видове и популации, тъй като нямат естествени врагове, които да контролират разпространението им. Затова инвазивните видове могат да нанесат значителни вреди на човешкото здраве и на икономиката. Разходите за европейската икономика, причинени от инвазивните видове, се очаква да бъдат най-малко 12 милиарда евро годишно в области като здравеопазване, селско стопанство и инфраструктура.

Eichhornia_crassipes_201510
Очарователни със своята красота, някои видове биват внесени от ентусиасти, непреценяващи потенциалното въздействие от попадането на чужд вид в една екосистема. на снимката: воден хиацинт (Eichhornia crassipes), един от инвазивните за Европа видове според списъка на ЕК. Снимка: Wing1990hk, CC BY 3.0

Регламентът въвежда цялостна система на ниво ЕС за справяне с този проблем, приемайки първия списък на инвазивни чужди видове, които засягат Съюза. Това е списък с приоритетни видове, които изискват съвместни действия за предотвратяване, намаляване или смекчаване на неблагоприятното им въздействие за значително подобряване на ефективността на европейската политиката по отношение на търговските правила на вътрешния пазар. Държавите членки трябва да изпълняват мерки по превенция, ранно откриване и бързото ликвидиране на нови инвазии, и управление на вече широко разпространени инвазивни чужди видове, включени в списъка. Изброените чужди видове вече не могат да бъдат умишлено отглеждани, транспортирани, възпроизвеждани или освобождавани в природата.

Инвазивните чужди видове са растения, животни, гъби и микроорганизми, преминали през екологични бариери като планински вериги или океани и са се установили извън зоната на тяхното естествено разпространение с помощта на човека. Много от тях са въведени в Европа умишлено главно заради търговската им стойност. Инвазивните чужди видове са декоративни растения, видове, използвани за храна или отглеждани като домашни любимци. Други са се настанили в Европа непреднамерено като замърсители на стоки или скрити в транспортни контейнери. В момента съществуват повече от 12 000 чужди инвазивни видове в европейската околна среда.

Видове, които мигрират в ЕС в отговор на климатичните промени, без човешка намеса, не се считат за чужди инвазивни видове.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*