Шотландия: вятърните „перки“ не влияят зле на туризма

„Отблъсква туристите“ – този етикет, често лепван на наземните ветроенергийни паркове, може да бъде добавен в списъка на отречените.

Нов доклад на консултантската компания BiGGAR Economics, която е анализирала въздействието на шотландските вятърни паркове върху заетостта, свързана с туризма, доведе до извода, че няма доказателства, които предполагат вятърните ферми да имат неблагоприятно въздействие върху туризма в дадена област.

wind-farm-435790_640

Потенциалното въздействие върху туризма е често срещан аргумент в процеса на планиране на ветропаркове. Затова изследването е имало за цел да установи има ли такова въздействие и ако да, да го измери количествено. За целта са анализирани ветроенергийните инсталации нивата на заетост в сферата на туризма в Шотландия между 2009 и 2013 г. – както на национално, така и на местно ниво.

Проучването е установило, че на национално ниво броят на вятърни турбини в Шотландия се е увеличил със 121 на сто за периода, а заетостта, свързана с туризма, е нараснала с 10,8 на сто.

Разпределението на вятърните паркове и на туристическите дестинации варират значително в страната, но „няма ясна връзка между ръста в сектора на наземните вятърни инсталации и растежа в сектора на туризма“.

В някои зони е налице по-голям ръст на броя на вятърните турбини, инсталирани на сушата, и в същото време много значително повишаване на нивото на заетостта на туризма, каза Biggar Economics. Налице е и обратната тенденция в някои райони. Като цяло „няма отношение между двата фактора“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*