Нова устойчива система ще рециклира витлата от вятърни турбини

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проектът BRIO, който се разработва от Iberdrola съвместно с партньорите й Tecnalia и Gaiker-IK4, има за цел разработването на нова система за рециклиране на витла от вятърни турбини от ветроенергийни централи.

BRIO, който принадлежи към европейската програма LIFE +, е инициатива, която има за цел създаването на нова, устойчива система за управление и рециклиране на витлата от ветро-генераторите, които вече не са в употреба, било то защото трябва да бъдат подменени в резултат на повреда или защото някои вятърни паркове са достигнали до края на своя полезен живот.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Проектът за рециклирането на тези структури има за задача възстановяване на материалите, използвани за производството им. Така те ще могат впоследствие да бъдат използвани като вторични суровини в други продукти.

По време на демонстрация от заключителната фаза на проекта BRIO, реализирана в пилотен мащаб, бе демонстриран механичен процес на рециклиране, включващ автоматично отделяне на материали от витлата, използвайки оптични средства, и последващото им смачкване со получаването на възстановени фракции от дълги влакна и смеси от къси влакна и полимерни материали с възможност за използване в други сектори.

Най-дългите възстановени влакна могат да се използват повторно за укрепване на готови бетонни елементи. Останалите материали от витлата с техните изолационни свойства могат да намерят приложение в многослойни панели за строителни цели.

BRIO е проект, роден от необходимостта за справяне с проблемите на отпадъчните продукти, идващи от витлата на вятърните турбини, инсталирани във вятърните паркове. Тези отпадъчни продукти се явяват тогава, когато витлата вече не са в употреба, наприлер защото са отстранени в рамките на процеса по поддръжка или защото вятърните паркове са достигнали до края на своя полезен живот и трябва да бъдат демонтирани или модернизирани.

Точно сега управлението на отпадъци от този тип не е остър проблем за околната срада. Така е, защото тази индустрия е относително млада и все още не е генериран значителен обем материал.

С развитието на ВЕИ индустрията обаче отпадъците от днешните „нови“ технологии ще стават все повече. Затова е нужно да има подходящи решения за тяхното рециклиране.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*