МОСВ: Започва рекултивацията на старите общински сметища

Започва рекултивацията на общинските сметища, които са обект на наказателна процедура на Еврокомисията срещу България, обяви еко-министерството. Средствата ще бъдат отпуснати от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Landfill-waste-disposal-522

Наказателната процедура срещу България беше стартирана през 2012 г. заради неизпълнение на Директивата за управление на отпадъците. Сега рекултивацията на старите общински депа е приоритет за ПУДООС.

„Строително-монтажните работи ще се извършат през следващите 4-5 години“, съобщи изпълнителният директор на ПУДООС Ренета Колева. Държавното предприятие ще осигури разликата между стойността на всеки проект и дължимите обезпечения по чл.60 от Закона за управление на отпадъците. До момента са подадени 23 проектни предложения от общини на обща стойност 39 млн. лв.

„Старите сметища ще бъдат закрити и облагородени, което ще гарантира по-добра околна среда и здравословен живот на хората в близките населени места“, обясни Колева.

Отделно със средства на ПУДООС вече се строят първите клетки на регионалните депа на Пазарджик и Златица. Предприятието ще дофинансира изграждането на депото на Разлог, което ще обслужва 4 общини. То беше започнато в предишния програмен период на Оперативна програма „Околна среда“, но поради организационни неуредици не беше завършено в срок. Сега проектът ще бъде спасен от МОСВ с пари от ПУДООС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*