ЕС въвежда ново етикиране на енергийните класове за битова техника

„Политическото споразумение, постигнато от Европейския парламент и Съвета относно Директивата за етикетирането е значителен принос към постигането на нашите цели относно енергийното спестяване. Това споразумение проправи пътя за приемане на ново законодателство относно широка гама от продукти и в бъдеще това ще ни помага да се спазят ангажиментите ни за намаляване на емисиите на въглероден двуокис“. С тези думи комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс приветства резултата от последната тристранна среща на ключовите евро-институции: Съвета, Парламента и Комисията.

Новото политическо споразумение позволява разширяване на обхвата на рамковата директива, която в момента обхваща само стоки за домакинството, с цел разширяване и включване в нея на всички свързани с енергопотреблението продукти.

Директивата ще очертае основните елементи на новия енергиен етикет: скала от „A“ до „G“ с възможност тя да бъде допълнително разширена до А+++ ако технологичното развитие го изисква. Тъмно зеленият цвят на скалата винаги обозначава най-ефективния клас техника. По този начин етикетите ще насочват потребителите към най-ефективните продукти.

Държавите-членки ще могат да оценяват какви продукти да поръчват на ба за на най-добрата производителност, за да се гарантира възможно най-доброто добро използване на публични средства. С оглед на по-нататъшното повишаване на осведомеността на потребителите, страните се споразумяха също така да изискват от рекламите, в които се съдържа информация за потреблението на енергия, задължително да се включват данни за енергийния клас на продукта.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*