Кръговата икономика щяла да е приоритет на българското председателство на ЕС

Кръговата икономика ще е един от основните приоритети на българското председателство на ЕС. Постигането на устойчив икономически ръст изисква плавен преход към модела на кръгова икономика, а това означава промяна в начина на потребление и ориентиране към повторна употреба. Това посочи министърът на икономиката Божидар Лукарски на среща с министъра на външната търговия и сътрудничеството на Кралство Нидерландия Лилиан Плумен в Хага. Плумен подчерта, че темата за кръговата икономика е приоритетна за холандската страна и България може да разчита на тяхната подкрепа в тази насока. Конкретни сфери в областта на кръговата икономика, в които Холандия може да ни предостави експертна помощ по думите на холандския министър са управлението на отпадъци и превръщането им в енергия.

800px-CLOSEUP_OF_BEER_BOTTLES_CRUSHED_INTO_FINE_GLASS._THIS_MIXTURE_IS_FED_INTO_THE_GLASS_FURNACE_AND_NEW_BOTTLES_ARE_MADE..._-_NARA_-_543695

Преходът към кръгова икономика следва да бъде инициран от сектори, в които това е икономически целесъобразно, както и такива, в които са налични необходимите технологии, смята Лукарски. Цялостният подход на страната ни в разработването и прилагането на модела на кръгова икономика към българската среда изисква анализ на необходимите за осъществяването му инвестиции, както и осигуряването на широка обществена подкрепа, допълни икономическият министър. Той подчерта, че България трябва да се възползва оптимално от наличните инструменти за подкрепа, за да постигне по-ефективно използване на ресурсите и по-активно прилагане на научни изследвания и иновации с такава насоченост. Такива са Европейският фонд за стратегически инвестиции и програма „Хоризонт 2020“ в областта на инициативата „Промишленост 2020 в кръговата икономика“, която възлиза на 650 млн. евро. В тази връзка министър Плумен заяви, че холандската страна обмисля мисия у нас през 2017 г. с цел проучване на пазара и възможностите за реализиране на инициативи в подкрепа на прехода към кръгова икономика по програма „Хоризонт 2020“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*