Смъртността заради замърсяването на въздуха коства на глобалната икономика $225 млрд.

Замърсяването на въздуха се очертава като най-смъртоносната форма на замърсяване и четвъртия водещ рисков фактор за случаите на преждевременна смърт в световен мащаб. Тези смъртни случаи струват на световната икономика 225 милиарда долара във вид на загуби на трудови доходи през 2013 г. Това установи ново проучване, насочено към икономическата стойност на замърсяването на въздуха.

pollution (1) -600x522

“Цената на замърсяването на въздуха: укрепване на икономическата обосновка за действия“ е съвместно проучване на Световната банка и Института за здравни показатели и оценка (IHME). Неговата цел е да оцени разходите от преждевременните смъртни случаи, свързани със замърсяването на въздуха. Това би трябвало да подсили обосновката за предприемането на действия по проблема и да улесни вземането на решения в контекста на ограничените ресурси.

Около 5,5 милиона живота са загубени през 2013 г. в резултат на до заболявания, свързани със замърсяването на въздуха. Това включва въздушното замърсяване на открито и в домакинството. Резултатът е човешки страдания и намаляване на икономическото развитие.

Въпреки, че смъртните случаи, свързани със замърсяването, засягат предимно малки деца и възрастни хора, преждевременната смърт води и до друг вид щети – загубата на трудови доходи при смъртта на мъже и жени в трудоспособна възраст.

Анализът на смъртните случаи по възрастови групи през призмата на “загубата на благосъстояние“ – подход, често използван за оценка на разходите и ползите от опазване на околната среда в контекста на една страна – общата стойност на преждевременните смъртни случаи възлиза на над 5 трилиона долара в световен мащаб за 2013 г. Я Източна и Южна Азия заггубата на благосъстояние, свързана със замърсяването на въздуха, е еквивалентна на около 7,5% от БВП.

Смъртните случаи, свързани с въздушното замърсяване на открито, са се повишили в гъсто населените, бързо урбанизиращи се региони, показва проучването.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*