Евро-програмата JASPERS помага активно за родни еко-проекти

Общо 50 проекта са били подготвени с експертна помощ по програмата JASPERS през 2009 г., отчете правителството, след като се запозна с отчета за изпълнението на плана за действие на JASPERS в България през 2009 г. Повечето от проектите са свързани с опазване на околната среда, екологичен транспорт и енергийна ефективност.

JASPERS е инструмент за техническа помощ за подготовката на големи инфраструктурни проекти, за които се предвижда финансиране от структурните и от Кохезионния фондове на Европейския съюз. Въпросното съдействие не включва никакво финансиране. Техническата подкрепа от страна на инициативата е безвъзмездна и се изразява в предоставяне на консултации, съгласуване, изграждане и доусъвършенстване структурата на проекта, преодоляване на трудности, отстраняване на пропуски и идентифициране на нерешени проблеми. Тя включва преглед на всички необходими проучвания и техническа документация съгласно изискванията на българското и европейското законодателство.

JASPERS се управлява от Европейската инвестиционна банка. Бенефициенти са страните България, Чехия, Кипър, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

От 50-те проекта, готвени през 2009 г., 17 са в сектор „Транспорт”, 16 – в сектор „Околна среда”, шест – в „Градска инфраструктура”, един – в „Енергийна ефективност”, и 10 – хоризонтални мерки.

Сред проектите, по които са работили българските и европейските експерти, са интегрираните водни проекти на Перник, Кърджали, Банско, Пловдив, Добрич и Видин; за регионално управление на твърдите отпадъци за Видин, Стара Загора, София, Левски, Велико Търново и Варна; за интегриран градски транспорт в община Бургас; за подобряване на навигацията по река Дунав в общите българо-румънски части; строителството на интермодалния терминал в София; модернизацията на жп линиите Видин-София, София-Перник-Радомир, София-Пловдив, София-Драгоман и др.

Както е известно, някои от тези проекти вече са в процес на реализация. Така например вече е одобрен проектът за интегриран градски транспорт в Бургас на стойност 67 милиона лева. В процес на изграждане е и речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*