Кока-Кола ХБК ще добива 40% от енергията си от ВЕИ до 2020 г.

Кока-Кола ХБК представи седем нови цели, които компанията си поставя, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда, подобряване ефективността на производството и развитието на общностите и работа в подкрепа на 17-те глобални цели за устойчиво развитие на ООН.

coca-cola-821512_960_720

Седемте нови цели компанията планира да изпълни до 2020 г. В този срок фирмата възнамерява да:

използва 40% от общата енергия от възобновяеми и чисти енергийни източници;

рециклира мин. 40% от опаковките на продуктите си на пазара;

въведе използването на рециклирани (или произведени от възобновяеми материали) РЕТ опаковки, които ще представляват мин. 20% от общото количество, лансирано на пазара;

намали количеството на първични опаковки с 25% на литър произведена напитка;

сертифицира над 95% от основните селскостопански суровини в съответствие с водещите принципи за устойчиво земеделие на системата на Кока-Кола;

инвестира поне 2% от своята годишна печалба, преди данъчно облагане, в обществото;

удвои броя на служителите, които участват в доброволчески инициативи през работно време, като достигне 10%.

Седемте нови цели надграждат първоначалните ангажименти за 2020 г, обявени миналата година, за намаляване на консумацията на вода и интензивността на преките въглеродни емисии на компанията съответно с 30% и с 50%.

За последните пет години глобалният въглероден отпечатък от продуктите на компанията бе намален с 1,07 млн. тона, съобщава фирмата, като уточнява, че това е резултат от инвестиции в нисковъглеродни технологии и технологии за енергийна ефективност. Това се равнява на годишните емисии на парникови газове на над 200 000 леки автомобила.

През 2015 г. компанията е инвестирала 8,2 млн. евро – 2.3% от печалбата си преди данъчно облагане, – подобряване на благосъстоянието на общността, опазване на околната среда и водите, развитие на младежта, в партньорство с над 230 неправителствени организации.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*