Вятърът би могъл да осигурява една пета от световната електроенергия до 2030 г.

Вятърът би могъл да осигурява около 20 на сто от електроенергията, необходима на света, през 2030 г. Това се дължи на значителното намаляване на разходите и изгледите са усърдна работа по ограничаване на изменението на климата. Изводът е на Глобалния съвет за вятърна енергия (GWEC) и бе публикуван в нов доклад във вторник.

wind-park_SXC_HU

Ако миналотогодишното Парижко споразумение за климата доведе до глобален ангажимент за декарбонизация на електроенергийния сектор, общият капацитет на вятърната енергия би могъл да достигне 2110 гигавата дотогава. Подобна цифра означава почти пет пъти повече мощности от сегашното ниво, заяви индустриалната група.

Подобно увеличение на капацитета ще означава годишни инвестиции от 200 милиарда евро. Това би могло да намали емисиите на въглероден диоксид с повече от 3,3 милиарда тона годишно, сочи анализът. Според индустриалната организация, в момента общата ветроенергийна мощност в света възлиза на 433 GW – по данни от края на миналата година. Това е със 17% повече в сравнение с края на предходната година. През 2016 г. пък ветроенергийният капацитет в света се очаква да се увеличи с около 60 GW.

Голяма част от увеличението идва от Китай. Там са въведени в експлоатация 145,4 GW към края на 2015 г. Това представлява 33,6 процента от общия растеж. Все пак през следващите години този огромен дял може да намалее, защото Китай има затруднения с осигуряването на достатъчно преносен капацитет за включване на огромния брой нови ветроенергийни паркове. Този проблем води до ситуацията на т. нар. „пропиляна енергия“ – електричество, което не е подадено към електропреносните мрежи заради липса на достатъчно електропреносна инфраструктура. През първата половина на годината общо 21% от вятърната енергия в Китай е била „пропиляна енергия“.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*