Перу освобождава половин милион бебета-костенурки

Снимка: Haplochromis, CC-BY-SA 3.0

Когато става дума за “сладичките“ неща на този свят, които ни карат да се усмихваме с нежност, бебетата-костенурки са сред фаворитите. Затова новината, че Перу освобождава 500 000 амазонски речни костенурки изглежда много приятна. Всъщност това е опит на Националната служба за защитени природни територии (SERNANP) да спаси вида.правителственото звено за опазване на дивата природа пуска бебетата-костенурки на партиди. Първите плувнаха в реката през октомври, а още много ще бъдет пуснати в средата на ноември. Амазонската речна костенурка е застрашен вид и еколозите се надяват това масивно освобождаване на констенурчетата да помогне за реинтродукцията на вида и да даде на костенурките по-големи шансове да оцеляване в дългосрочен план.

Peru-baby-yellow-spotted-Amazon-River-turtles-1020x610
Снимка: Harvey Barrison/Flickr

Когато са напълно развити, жълто-петнистите Амазонскир ечни костенурки са едни от най-големите костенурки в Южна Америка. Местните жители ги наричат “Тарикая“. Те достигат 45 см. дължина и живеят до 70 години. Защитен вид са по силата на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове (CITES), попадат и в закона за застрашените видове на САЩ. Популацията им постоянно намалява от години. Природозащитниците се надяват сегашното масивна освобождаване на костенурки да доведе до обрат в тенденцията.

Снимка: Haplochromis, CC-BY-SA 3.0
Снимка: Haplochromis, CC-BY-SA 3.0

Бебетата-костенурки са заченати в дивата природа и, за да им се даде по-голям шанс на оцеляване, доброволци и служители от SERNANP са събрали оплодените яйца през август. След това костенурчетата са инкубирани в “изкуствени местообитания” в продължение на 70 дена. Толкова е и времето, през което те ще останат в своите подземни гнезда в дивата природа. Костенурковите яйца са апетитна храна за много хищници, затова гнездата често биват атакувани. В резутат на това съвсем малко костеурчета имат късмет да се излюпят, а още по-малко – да достигнат зрялост.

Wikipedia

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*