WWF: Забраняват сечите във вековни гори

Сечта във вековните гори в страната вече е забранена. Това стана със заповед на Министерството на земеделието и храните (МЗХ), за която съобщи WWF. заповедта определ 109 000 хектара гори като вековни е значима стъпка за защита на дивата природа в България. Тя е резултат от дългогодишните усилия на лесовъди и природозащитници да удовлетворят обществените очаквания и е отражение на съвременните схващания, че гората не е само дървесина.

tree-trunk-569275_960_720

Вековните гори имат ключова роля в опазването на водите, пречистването на въздуха и съхраняването на биологичното разнообразие.

„Заповедта на МЗХ произтича от ангажиментите, поети от държавата, за прилагане на европейското природозащитно законодателство по отношение на екологичната мрежа Натура 2000 – коментира новината Нели Дончева, ръководител „Гори“ във WWF. – По примера на други европейски държави определен процент от горските местообитания в Натура 2000 се оставят без човешка намеса. Това може да бъде образец за установяване на баланс между икономическите, социалните и природозащитни интереси.“

За защита на вековните гори през последното десетилетие със своята дейност допринасят Институтът за гората към БАН, Лесотехническият университет, Коалицията „За да остане природа в България“ и прогресивни лесовъди в горските стопанства.

„WWF проучи над 150 000 хектара гори в Западни Родопи, Стара планина и Средна гора – допълни инж. Александър Дунчев, експерт „Гори” във WWF. – Благодарение на теренните експедиции са установени и картирани 25 000 хектара вековни гори със съвременни научни методи. Половината от тези гори са включени в заповедта на министерството.“

Според него грижата и задължението да опази този безценен ресурс не е само на държавата, а и на всички граждани. Публичната онлайн платформа на WWF за горите в България е достъпна за всеки и на нея гражданите могат да открият и при нужда да защитят вековните гори.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*