Walmart си поставя научно обосновани цели за намаляване на емисиите

Търговската верига Walmart си постави научно обосновани цели за намаляване на въглеродните емисии. Амбицията на веригата е да намали емисиите си на парникови газове с 18 на сто нива до 2025 г. спрямо нивата от 2015 г. Пак до 2025 половината от енергията, която захранва всички офиси и магазини на Walmart, трябва да идва от възобновяеми източници. Компанията ще насърчи и своите доставчици да предприемат подобни мерки, като целта е намаляване на емисиите с още 1 гигатон до 2030 г.

shopping-1165437_960_720

С това Walmart стана първият играч от сферата „търговия на дребно“, който си заложи зелени цели, определени на научна основа. Това стана благодарение на „Инициатива за научно обосновани цели“.

Наред с това Walmart има за задача да стане предприятие с нулеви отпадъци.

В дългосрочен план компанията се надява да може да добива 100% от енергията си от възобновяеми източници и да продава продукти, които подкрепят опазването на околната среда и природните ресурси. Тези цели са поставени още през 2005 г.

В момента компанията добива четвърт от енергията си от ВЕИ. Този дял следва да достигне 50% до 2025 г.

Три четвърти от отпадъците, генерирани от компанията, не се изхвърлят на депата за боклук, а се преработват, към днешна дата. Към 2025 година този дял трябва да достигне 100%, обхващайки всички поделения на търговската верига по света.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*