Нов уебсайт визуализира „Натура 2000“

С подкрепата на Европейската агенция за околната среда Европейската комисия пусна онлайн инструмент за визуализация, посветен на „Натура 2000“ – европейската мрежа на защитените природни зони. Целта на визуализацията е да приобщи повече хора към каузата за запазване на био-разнообразието и съхраняването на природата.

Чрез системата за визуализация всеки може да изследва мрежата „Натура 2000” и нейните обекти във всички части на ЕС – само с един клик. Сайтът представлява интерактивна и лесна за употреба платформа, с която може да се „пътува” виртуално из местностите на „Натура 2000”, като се разглеждат различни изгледи – карти с маршрути, сателитни изображения, био-географски региони и др.

„Натура 2000“ е основният инструмент за съхраняване на биоразнообразието в Европейския съюз. Тя е най-голямата в света екологична мрежа на резервати, обхващаща повече от 25 000 местности. С това тя покрива 17% от сухоземната територия на ЕС. „Натура 2000“ е създадена за осигуряване на оцеляването на най-ценните европейски видове и местообитания, както и за опазване на многобройни услуги на екосистемите.

Използвайки географски информационни системи, интерактивното пособие ще позволи на потребителите да локализират сайтовете за видовете и местообитанията, както и интересуващата ги информация във връзка с тях, посредством карти на местностите, снимки, спътникови изображения и съпътстваща информация за съответните райони. Очаква се флаш-базираният сайт за визуализация на „Натура 2000” да спомогне както за повишаване на осведомеността на широката общественост, така и да служи като полезно средство на предприемачите, отговорниците по планиране на използването на земята, собствениците на земя, властите, неправителствените организации и изследователите.

Коментари

Напиши коментар

E-mail адресът Ви няма да бъде публикуван
*